Group of students in the library

Välkommen till unga forskares skolmaterial

Sök

Sök på skolmaterial

UF_SIYSS_2048px-5219
Biologi
Fysik
Kemi
Naturkunskap
Gymnasiet
Biologi 1
Fysik 1a
Fysik 2
Kemi 1
Kemi 2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
18 januari, 2023

The scientific process: poster analysis

Genom denna övning ges elever en möjlighet att inspireras till forskning och vetenskap samtidigt som de får öva på läsförståelse av vetenskapliga posters och lära sig om hur den vetenskapliga processen kan gå till. Eleverna får också träna på vetenskapl...
sparkler-4629347_1280
Biologi
Fysik
Kemi
Matematik
Naturkunskap
Teknik
Gymnasiet
Gymnasiearbetet
13 januari, 2023

Förslag på gymnasiearbete

Ta del av konkreta förslag på gymnasiearbeten inom astronomi, biologi, data, fysik, kemi, matematik, medicin och teknik.