Ny bild VR KU

Forskning om datakommunikation, datasäkerhet, personlig integritet samt programutveckling på Karlstads universitet

 

Materialet är framtaget av

KAU_vit

Mål

Översiktligt kunna beskriva och exemplifiera vad 5G, IOT och datasäkerhet är, och använda relevanta begrepp. 

Kunna resonera kring potentiella möjligheter och problem kopplade till teknikens påverkan på framför allt hållbarhet och säkerhet.

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg/Metod

Input - diskussion - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Samhällskunskap 1a2 och 1b: Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka

Teknik 1: Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik

Teknik - specialisering: Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el och förbränningsteknik eller samhällsbyggande. Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet.

 

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Material

Materialet hittar du på elevsidan och längre ner på den här sidan.

Materialet består av:

  • Ett filmklipp, ca 8 min
  • Tre korta pdf:er

Genomförande

Titta på filmen samt läs pdf:erna.

Dela in eleverna i mindre grupper för att diskutera frågorna.

1. Vad är IOT?

3. Exemplifiera hur digitaliseringen kan komma att förändra livet och vardagen.

4. Skriv ner 1-2 möjligheter och 1-2 hot mot säkerhet, integritet eller hållbarhet som tekniken kan föra med sig. Välj något exempel som presenteras i materialet eller kom på ett eget exempel.

5. Vad tror du behöver göras för att säkra den personliga integriteten när digitaliseringen ökar?

6. Vem står bakom materialet? Har de en positiv eller kritisk inställning till tekniken? Håller du med?

7. Anteckna något du tycker är extra intressant/skrämmande/inspirerande, som du vill lyfta i klassen.

 

Avsluta genom att samlas i helgrupp och låta varje grupp sammanfatta vad de diskuterat. 

 

LEKTIONSMATERIAL

Vår forskning inom datavetenskap är fokuserad mot datakommunikation, datasäkerhet och personlig integritet samt programutveckling. Den bidrar bland annat till att förbättra kommunikationsnätverk som till exempel utvecklingen av 5G och att minska fördröjningar på nätet. Den bidrar också till ett säkrare och tryggare internet.

Datavetenskap omfattar alla de teoretiska och de praktiska aspekterna av utvecklingen av mjukvarusystem. Här i Karlstad är undervisningen och forskningen främst fokuserad på datakommunikation, distribuerade system, datasäkerhet och software engineering. I filmen får du även ett förslag på gymnasiearbete!

 

Forskningen på datavetenskap har de senaste åren expanderat kraftigt. Forskningen leds av våra professorer. Vi har för närvarande två professorer i datasäkerhet och personlig integritet, samt tre professorer i distribuerade och kommunicerande system. Förutom dessa områden sker även forskning inom software engineering.

Forskningsbidrag möjliggör även för ytterligare förstärkning av forskningsprofilen där forskarna kommer att utveckla högkvalitativa nätverkstjänster i samverkan med näringslivet. Forskningsprofilen bygger på våra styrkeområden inom nät- och säkerhetsforskning. Nyfiken? Läs mer på https://www.kau.se/cs.

Läs om matematikeventet MiMM-day.

Här kan du läsa mer

Överdriven datatillgång från appar – ett hot mot individuell integritet

Stärkta integritetsbeslut med hjälp av visuell design

Tung metallindustri digitaliseras

Presentation Karlstads universitet

Förslag på gymnasiearbete

BYGG EN EGEN FUZZER

Detta projekt är åt det avancerade hållet och passar dig som har ett stort intresse och förkunskaper. Här ska du bygga din egen fuzzer, dvs ett program som testar att köra ett annat program på en mängd slumpmässig indata som muteras för att maximera en viss egenskap i programmet som testas. Exempel på egenskaper som kan maximeras är “code coverage”, dvs andelen kod som används i exekveringen.

 

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Teknik projektidé

KRYPTOGRAFI

Kryptografi är en del av matematiken som ofta förekommer i CTF-uppgifter. CTF, eller Capture The Flag, är ett spel där spelaren ska hitta och fånga en flagga som dolts i en uppgift. Implementera en frekvensanalysator för att knäcka några klassiska chiffer, t ex Caesar-chiffer eller Vigenère-chiffer.

 

 

Projektidé teknik

Karlstads universitet
KU-Demokrati_forsvarare-original-544763-1024×683
Ägget 1 – original (304589)
KU höstcyklar