22809_2d_crop

Lär dig om hur ljuset berättar universums historia. Kartläggning av atomernas uppbyggnad ger oss nyckeln till den kemiska sammansättningen och stjärnornas historia.

 

Materialet är framtaget av

MAU_SV_main_NEG

Mål

Översiktligt kunna beskriva vad astrofysik är och uppnå en grundläggande förståelse för hur ljuset berättar om universum samt vilken kunskap som kartläggning av atomernas uppbyggnad ger. Bekanta sig med begrepp inom astrofysik.

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg/Metod

Input - övning - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Fysik 1a: Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften, massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion.

Fysik 2: Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning. Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden. Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter

Naturvetenskaplig specialisering: Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara astronomi, ekotoxikologi, etologi, fysiologi, geofysik, genetik, kvartärgeologi, kvantkemi, limnologi, miljökemi, näringslära och strålningsfysik

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Material

Materialet hittar du på elevsidan och längre ner på den här sidan.

Materialet består av:

  • Ett filmklipp, ca 1,5 min med kort introduktion till astrofysik. 
  • Texter som tar upp kvantmekaniska beräkningar, mätning i laboratorium och analyser av nebulosor. 
  • En sammanfattande pdf

Genomförande

Låt eleverna titta på videon, läsa informationstexterna och diskutera innehållet med varandra i mindre grupper.

LEKTIONSMATERIAL

Introduktion till atomär astrofysik 

Ta del av en video där Henrik Hartman, fysiker vid Malmö universitet, ger en introduktion till atomär astrofysik. 

Atomär astrofysik

Ljuset som universums olika objekt, som stjärnor, planeter, galaxer, supernovor och tunna gasmoln, skickar ut innehåller information om vilka grundämnen objekten är uppbyggda av. För att tolka ljuset behöver vi kunskap om de atomer som skickar ut ljuset.

Atomär astrofysik handlar om att kartlägga och förstå hur samt i vilka banor elektronerna rör sig kring atomkärnan. Detta påverkar hur atomerna absorberar och skickar ut ljus. Genom att dela upp ljuset i dess olika färger och våglängder ser varje atom olika ut. Detta är nyckeln till att göra förekomstanalys på de flesta astronomiska objekt, som stjärnor, galaxer, supernovor och även exoplaneter. Förutom information om vilka ämnen som finns berättar ljuset också om de fysikaliska förhållandena i objektet, t ex temperatur, densitet och tryck. Ljuset kan alltså användas som en termometer och barometer för avlägsna stjärnor i andra galaxer.

solspektrum
sc_ftsspectrum

Kvantmekaniska beräkningar

Den atomära strukturen, dvs hur elektronerna formerar sig kring atomkärnan, och de olika övergångarna mellan dessa tillstånd kan också beräknas genom att lösa kvantmekaniska ekvationer. För vissa typer av
atomer och joner kan detta ge ett bättre resultat, t ex för atomer som inte kan hanteras i laboratoriet eller är högt joniserade.Utmaningen ligger i de många frihetsgraderna som krävs för ett noggrant resultat.

Analyser av nebulosor

Förutom vanliga stjärnor studerar vi även objekt med gasutkastningar, som t ex Eta Carinae. Eta är en av Vintergatans största stjärnor, med en massa på över 100 gånger solens, och en ljusstyrka som är 1 miljon gånger så stor. Denna typ av stjärnor tillverkar stora mängder tyngre grundämnen som sprids till omgivningen när de exploderar som supernovor. Spektrumet av Eta Carinae låter oss studera dessa stjärnor innan de exploderar.

Dessutom är de astrofysikaliska laboratorier, där vi kan studera hur ljuset och atomerna växelverkar under förhållanden som vi inte kan återskapa på jorden. Stjärnorna kan då hjälpa oss i andra delar av forskningen med resultat vi inte kan få i vanliga laboratorieförsök.

carinaNebulaNOAOcrop
DSC_0655

Atomär astrofysik vid Malmö universitet

I forskningen vid Malmö universitet kombinerar vi beräkningar, experimentella undersökningar av atomer, och kan då angripa mer komplexa problem och få ett mer heltäckande resultat. Detta är helt nödvändigt för att kunna analysera ljuset från kosmos. Våra stjärnmodeller kan då bättre undersöka Vintergatan kemiska sammansättning.

Här kan du läsa mer

Atomär astrofysik

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Fotografera stjärnhopar

En av de största utmaningarna inom astronomi och för att förstå universum är att förstå hur stjärnor och stjärnhopar bildas från gasmoln inuti galaxer.

Hur gamla är stjärnorna i en stjärnhop? Ta bilder på stjärnhopar med olika filter och bestäm ljusstyrkan och färgen hos stjärnorna.

 

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi

Astronomi projektidé
Astronomi data

Simulera mörk materia

Man vet inte riktigt vad mörk materia är idag. Simulera mörk materia! Skriv ett datorprogram med en mängd punkter, där varje punkt har en massa och följer gravitationslagen. Att alla punkter växelverkar endast genom gravitation motsvarar hur vi tror att mörk materia fungerar - därmed har du simulerat mörk materia! Kan man lägga till andra parametrar som påverkar simuleringen?

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi och data

Undersök trekropparsproblemet

Det här är något mer avancerat. Undersök det sk Trekropparsproblemet. Använd t ex spelet Kerbal Space Program som approximerar trekroppars- och flerkropparsproblemet till tvåkropparsproblemet, och undersök hur stor skillnad det är mellan den analytiska lösningen när vi approximerar trekropparsproblem till tvåkropparsproblem jämfört med din simulation av tre kroppar. Är det rimligt att göra approximeringen som KSP gör?

 

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi, data och matematik

Astronomi data matte
Astronomi data matte

Bygg ett navigeringssystem för solsystemet

Bygg ett navigeringssystem för vårt solsystem! Programmera ett program som givet din position, destination och när du vill vara på plats på en annan planet, optimerar och använder minimal mängd bränsle för att uppnå ditt mål.

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi, data och matematik

Fördjupning: Atomär astrofysik

För dig som vill göra ett extra avancerat projekt kommer här några ytterligare tips! Hitta mitten av Vintergatans galax med hjälp av klotformade stjärnkluster eller upptäck exoplaneter med hjälp av transitfotometri. Här behövs mer avancerad utrustning än vad som brukar finnas på gymnasieskolor.

Projektidé astronomi

Astronomi projektidé