En jämförelse mellan två odlingssubstrat

Bakteriell Cellulosa – En jämförelse mellan två odlingssubstrat

 

Simon Åstrand och Jacob Jannering berättar om sitt gymnasiearbete inom biologi.

“Bakteriell Cellulosa – En jämförelse mellan två odlingssubstrat” tog dem till

Utställningen Unga Forskares final 2019.

 

 

ELEVINSTRUKTION

Titta på filmen och jobba vidare med följande frågor:

  • Beskriv hur eleverna valde sitt ämnesområde.
  • Vad tar du med dig inför att du ska påbörja att välja ämnesområde?
  • Hur kom eleverna fram till vilken metod de skulle använda?
  • Lista ämnen och områden du är intresserad av att undersöka vidare. 
  • Leta artiklar på de listade områdena för att se om det finns kunskapsluckor eller vidare forskning som kan vara intressant att ta vidare.