Introduktion till partikelfysik och den forskning som bedrivs på CERN-laboratoriet. Vad gör en partikelaccelerator, och vilka stora frågor står forskningen inför? Med Sara och Jonas Strandberg, som bl a medverkade vid upptäckten av Higgs-partikeln. 

ELEVINSTRUKTION

SE PÅ FILMEN

Hitta svar på följande frågor:

  1. Vad innebär partikelfysik? Vad har partikelfysik med krafter att göra?
  2. Vad är standardmodellen, och vilka är dess begränsningar? Vad innebär lagen att allt som inte är förbjudet kommer att hända?
  3. Hur fungerar en partikelaccelerator som Large Hadron Collider? Beskriv tekniken och metoden för att få protonerna att röra sig runt i en bana och kollidera. Vad händer när de kolliderar och hur hjälper det oss att förstå hur världen är uppbyggd?
  4. Vilken funktion har Higgs-partikeln?
  5. Vad är viktigt för forskningen på CERN i framtiden?
  6. Vad tycker du var mest intressant med forskningen som beskrivs i filmen?
PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till. Ta med dig dina individuella anteckningar som stöd.

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

BYGG DIN EGEN PARTIKELACCELERATOR

Konstruera din egen partikelaccelerator med hjälp av en 12 V spänningskälla, elektromagneter och en kula som kan accelerera i en cirkulär plastslang. Kontrollera kulans hastighet och vakuum i slangen genom att programmera din egen Arduino-kod. Samla in din data och skapa diagram med olika parametrar som t ex visar den elektromagnetiska pulsen som funktion av kulans hastighet, eller optimera designen för att undersöka kulans maxhastighet.

Projektidé teknik och fysik

Fysik projektidé