191120_Ar_du_saker_2048px-2151

Fem lektioner om säkerhet på nätet som fungerar både som lektionsserie och fristående.

Vad gör du på nätet?

Vilka digitala spår lämnar du?

Så här skapar du säkra lösenord!

Kan det här vara sant? Lär dig att bli källkritisk!

Skydda dig mot bedrägerier!

Mål

Att eleverna får lära sig om och träna på ett säkert användande av internet. Eleverna ska också lära sig att ha ett kritiskt förhållningssätt till saker som de läser och ser på nätet. Det är viktigt att eleverna förstår vilka risker som finns i samband med det digitala. Men det är lika viktigt att också lyfta positiva aspekter och möjligheter som kommer med tekniken.

Upplägg/Metod

Lärarhandledningen innehåller material för fem lektioner som fungerar både som lektionsserie och fristående.

Tidsåtgång

1-5 lektioner

Koppling till Lgr22

Materialet berör flera skolämnen såsom teknik, samhällsorienterade ämnen, bild, svenska samt områden som digital kompetens och källkritik. Inom alla dessa delar får eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor. Läs mer om materialets koppling till kurser och centralt innehåll i lärarhandledningen.

Vem står bakom materialet?

Materialet har tagits fram av Unga Forskare inom ramen för vår verksamhet Cybersecurity Academy. Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

LÄRARHANDLEDNING

Om lärarhandledningen

Det här undervisningsmaterialet för lågstadiet är skapat för att du som lärare själv ska kunna jobba med IT-frågor i klassrummet. Du behöver inte ha IT-kompetens eller undervisa i teknik. Syftet med lektionsmaterialet är att väcka elevernas intresse för IT-säkerhet, öka elevernas medvetenhet om risker på nätet samt att ge dem praktiska tips på hur de kan skydda sig och utveckla ett kritiskt förhållningssätt.

Lärarhandledningen innehåller material för fem lektioner som både fungerar fristående och som lektionsserie. Materialet är anpassat för åk 1–3.

ANNAT MATERIAL

Vad erbjuder vi mer?

För mellanstadiet och högstadiet: