Bild till video ESS

Besök Sveriges största forskningsanläggningar, ESS och MAX IV.

 

 

Materialet är framtaget av

ESS_logotype_white_M
MAX logga

ELEVINSTRUKTION

TITTA PÅ FILMEN

Titta på filmen nedan (12 min) som presenterar ESS och MAX IV.

DISKUTERA MED DIN GRUPP

Diskutera följande frågor:

  1. Sammanfatta vilken slags forskning som bedrivs på ESS och MAX IV. Ge exempel. Använd relevanta begrepp och termer.
  2. Hur fungerar tekniken? Vad skiljer de två anläggningarna åt och hur kompletterar de varandra?
  3. Vilka möjligheter kan du tänka dig att forskning på ESS eller MAX IV kan innebära för våra möjligheter att hantera globala utmaningar inom t ex klimat, säkerhet eller medicin?
  4. Vad skulle du vilja studera om du hade tillgång till ett gigantiskt mikroskåp?
PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till.MATERIAL

EXTRAMATERIAL

För dig som vill veta mer.

Modern forskning i ESS

Vill du veta mer? Här är en djupgående guidad rundtur i ESS – European Spallation Source, en unik materialforskningsanläggning och neutronkälla. Här studeras olika typer av material på atom- och molekylnivå, från plast och proteiner till mediciner, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.
ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, energi, material och transport. I filmen får du en visning bakom kulisserna på ESS och träffar Mamad Esharqi, Beam Physics Section Leader, Sindra Petersson Årsköld, Senior Advicer samt forskaren Swati Aggarwal på ESS.

Läs mer om European Spallation Source (ESS)

Guidad rundvisning av MAX IV

Vill du veta mer? Här nedan kan du se en djupgående guidad rundtur i MAX IV, ett slags gigantiskt mikroskop, men där ljuskällan har en energi som är mycket högre, och en stråle som är intensivare.

Med synkrotronljusets korta våglängder kan man få syn på detaljer som annars är omöjliga att se. Den intensiva strålen visar hur atomer och molekyler binds till varandra och låter oss förstå mer om livet och materian.

 

På NanoMax är det röntgenstrålar med en våglängd på 10-100 nm som tränger in i materian och gör det möjligt att studera t ex elektronik, celler, fibrer och kompositmaterial och kunna se den exakta sammansättningen och utformningen av materialet. HIPPIE använder röntgenfotoelektron- spektroskopi för att undersöka t ex vilken inverkan katalysatorer har på kemiska reaktioner, elektrokemi och materialforskning. FemtoMAX undersöker också kemiska reaktioner och egenskaper i fasta material.

 

I filmen visar guiden Sverker Werin hur det ser ut bakom kulisserna inne i MAX IVs experimenthall. Guidningen sker på engelska. Ordet beamlines som ofta nämns betyder strålgångar.

I slutet av filmen berättar Simone Sala, post doc på NanoMax, Mattia Scardamaglia, forskare på HIPPIE Beamline och Jörgen Larsson, professor i atomfysik på FemtoMax Beamline, om sitt arbete på MAX IV.

Läs mer om MAX IV

Hur fungerar ESS