sparkler-4629347_1280

Här samlar vi konkreta förslag på gymnasiearbeten inom astronomi, biologi, data, fysik, kemi, matematik, medicin och teknik.

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

ASTRONOMI

Fotografera stjärnhopar

En av de största utmaningarna inom astronomi och för att förstå universum är att förstå hur stjärnor och stjärnhopar bildas från gasmoln inuti galaxer.

Hur gamla är stjärnorna i en stjärnhop? Ta bilder på stjärnhopar med olika filter och bestäm ljusstyrkan och färgen hos stjärnorna.

 

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi

Astronomi projektidé
Astronomi data

Simulera mörk materia

Man vet inte riktigt vad mörk materia är idag. Simulera mörk materia! Skriv ett datorprogram med en mängd punkter, där varje punkt har en massa och följer gravitationslagen. Att alla punkter växelverkar endast genom gravitation motsvarar hur vi tror att mörk materia fungerar - därmed har du simulerat mörk materia! Kan man lägga till andra parametrar som påverkar simuleringen?

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi och data

Undersök trekropparsproblemet

Det här är något mer avancerat. Undersök det sk Trekropparsproblemet. Använd t ex spelet Kerbal Space Program som approximerar trekroppars- och flerkropparsproblemet till tvåkropparsproblemet, och undersök hur stor skillnad det är mellan den analytiska lösningen när vi approximerar trekropparsproblem till tvåkropparsproblem jämfört med din simulation av tre kroppar. Är det rimligt att göra approximeringen som KSP gör?

 

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi, data och matematik

Astronomi data matte
Astronomi data matte

Bygg ett navigeringssystem för solsystemet

Bygg ett navigeringssystem för vårt solsystem! Programmera ett program som givet din position, destination och när du vill vara på plats på en annan planet, optimerar och använder minimal mängd bränsle för att uppnå ditt mål.

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi, data och matematik

Fördjupning: Atomär astrofysik

För dig som vill göra ett extra avancerat projekt kommer här några ytterligare tips! Hitta mitten av Vintergatans galax med hjälp av klotformade stjärnkluster eller upptäck exoplaneter med hjälp av transitfotometri. Här behövs mer avancerad utrustning än vad som brukar finnas på gymnasieskolor.

Projektidé astronomi

Astronomi projektidé

BIOLOGI

Skapar naturen eller vetenskapen bäst material?

Biomimik eller biomimetik är teknik som försöker efterlikna förebilder i naturen. Kardborreband är ett känt exempel. Men är egentligen naturen eller vetenskapen bäst på att konstruera starka material?
Undersök draghållfastigheten i olika textilfibrer, t ex kokos, bomull, hampa, ull eller silke, och jämför med konstfiber.

Projektidé biologi, fysik och teknik

Bio kemi teknik
Biologi projektidé

Vertikal odling

Med vertikal odling kan man producera mer mat på mindre yta, även inomhus i städerna. Dessutom kan det spara vatten, och energi beroende på vilken lokal som används. Odla en lättodlad och snabbväxande grönsak, t ex en bladgrönsak, genom att ställa upp den vertikalt mot väggen eller fönstret. Jämför resultaten med om du odlar i växthus eller ute i vanlig trädgårdsjord.

Projektidé biologi

Att odla mat i rymden

Ett liv på Mars skulle innebära att vi behöver odla vår egen föda. Men även långdistansresor i rymden ställer till det med leverans av mat. Gör ett experiment där du odlar växter utifrån olika förhållanden som kan efterlikna en rymdstation eller Mars.

Projektidé biologi

Biologi projektidé
Biologi projektidé

Odla egna alger

Försök få tag på alger i form av cyanobakterier. Testa att odla prov i olika pH, saltnivåer, temperaturer osv. Du kan mäta OD (optical density), vilket är ett mått på koncentrationen av biomassan i provet, med en spektrofotometer om du har tillgång till det på din skola. Du kan också plocka alger och plantera.

Projektidé biologi

Återvinn protein

För dig som har en spektrofotometer och ev en lite större centrifug på skolan: Samla in och undersök halten protein i några proteinrika källor, t ex ovomucin som förekommer i äggvita. Undersök och prova olika metoder för att utvinna olika typer av proteiner, t ex utsaltningsmetoden.

Projektidé biologi

Biologi projektidé
Bio fysik projektidé

Förbättra munskydd!

Under Covid 19-pandemin har efterfrågan på plasthandskar, munskydd och annan skyddsutrustning varit stor. Det kan dock vara en utmaning att få människor att använda t ex munskydd på rätt sätt. Kan du skapa ett munskydd som är bekvämare att bära men som du inte tror innebär ett sämre smittskydd?

Projektidé biologi och fysik

Undersök isens egenskaper

Varje år inträffar olyckor där skridskoåkare eller fiskare går igenom isen pga bristande kunskap om hur isens tillväxt och bärighet fungerar och fysiken bakom. Frys is från olika sjöar eller vattendrag och undersök dess egenskaper.

Projektidé biologi och fysik

Bio fysik projektidé

DATA

Data Teknik

Programmera en självkörande virtuell bil

Neurala nätverk måste tränas innan de kan användas ute på vägarna, och det görs lättast i en virtuell värld där bilen och dess omgivning simuleras på en dator. Man måste dock se till att en bil som tränats virtuellt även fungerar i verkligheten. Hur gör man det? Måste man testa den i verkligheten för att veta, eller kan man se tecken på det redan i den virtuella världen?

Projektidé data och teknik

Programmera en självkörande RC-bil

Dagens bilindustri rör sig mer och mer åt självkörande bilar. För att en bil skakunna köra själv används ofta kameror och andra sensorer som kan ta reda på hur omgivningen ser ut, och sedan används denna information av ett neuralt nätverk som avgör hur bilen ska köra. Det här är en idé för dig som har ett förintressse för AI, och är beredd att lägga ett antal timmar extra på ditt projekt, eftersom denna idé både inkluderar konstruktionen av själva bilen och programmeringen!

Projektidé data och teknik

Data Teknik
Astronomi data matte

Bygg ett navigeringssystem för solsystemet

Bygg ett navigeringssystem för vårt solsystem! Programmera ett program som givet din position, destination och när du vill vara på plats på en annan planet, optimerar och använder minimal mängd bränsle för att uppnå ditt mål.

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi, data och matematik

Undersök trekropparsproblemet

Det här är något mer avancerat. Undersök det sk Trekropparsproblemet. Använd t ex spelet Kerbal Space Program som approximerar trekroppars- och flerkropparsproblemet till tvåkropparsproblemet, och undersök hur stor skillnad det är mellan den analytiska lösningen när vi approximerar trekropparsproblem till tvåkropparsproblem jämfört med din simulation av tre kroppar. Är det rimligt att göra approximeringen som KSP gör?

 

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi, data och matematik

Astronomi data matte
Astronomi data
lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi och data

Simulera mörk materia

Man vet inte riktigt vad mörk materia är idag. Simulera mörk materia! Skriv ett datorprogram med en mängd punkter, där varje punkt har en massa och följer gravitationslagen. Att alla punkter växelverkar endast genom gravitation motsvarar hur vi tror att mörk materia fungerar - därmed har du simulerat mörk materia! Kan man lägga till andra parametrar som påverkar simuleringen?

FYSIK

Bygg ett energismart hus

Projektidé framtagen i samarbete med studentföreningen Energisystemteknologerna

Hus byggs överallt i världen. De måste vara bra isolerade då det både sparar pengar, och främst av allt sparar på miljön! 

Hur kan man bygga ett hus energismartare med olika typer av material?

lärandematerial_pdf

Projektidé fysik och teknik

Fysik teknik
Fysik teknik

Bygg effektivaste vindkraftverket

Vi rör oss mot en grön framtid med förnybara energikällor. För att vi ska kunna producera el utan fossila medel så måste vi gå över till en grön elproduktion. För att kunna få ut så mycket el som möjligt från de vindkraftverk som vi placerar ut så måste de vara så effektiva som möjligt.

Bygg ett eget vindkraftverk med olika typer av vingar och se vilket som är effektivast.

Projektidé fysik och teknik

Bygg din egen partikelaccelerator

Konstruera din egen partikelaccelerator med hjälp av en 12 V spänningskälla, elektromagneter och en kula som kan accelerera i en cirkulär plastslang. Kontrollera kulans hastighet och vakuum i slangen genom att programmera din egen Arduino-kod. Samla in din data och skapa diagram med olika parametrar som t ex visar den elektromagnetiska pulsen som funktion av kulans hastighet, eller optimera designen för att undersöka kulans maxhastighet.

Projektidé teknik och fysik

Fysik projektidé
Bio fysik projektidé

Förbättra munskydd!

Under Covid 19-pandemin har efterfrågan på plasthandskar, munskydd och annan skyddsutrustning varit stor. Det kan dock vara en utmaning att få människor att använda t ex munskydd på rätt sätt. Kan du skapa ett munskydd som är bekvämare att bära men som du inte tror innebär ett sämre smittskydd?

Projektidé biologi och fysik

Undersök isens egenskaper

Varje år inträffar olyckor där skridskoåkare eller fiskare går igenom isen pga bristande kunskap om hur isens tillväxt och bärighet fungerar och fysiken bakom. Frys is från olika sjöar eller vattendrag och undersök dess egenskaper.

Projektidé biologi och fysik

Bio fysik projektidé
Bio kemi teknik

Skapar naturen eller vetenskapen bäst material?

Biomimik eller biomimetik är teknik som försöker efterlikna förebilder i naturen. Kardborreband är ett känt exempel. Men är egentligen naturen eller vetenskapen bäst på att konstruera starka material?
Undersök draghållfastigheten i olika textilfibrer, t ex kokos, bomull, hampa, ull eller silke, och jämför med konstfiber.

Projektidé biologi, fysik och teknik

KEMI

Skapa nedbrytbar plast

För att kunna ersätta petroleumbaserad plast behöver en biologiskt nedbrytbar plast materialegenskaper som tillgänglig plast har. Plast är gjord av polymerer, kemiska strukturer som innehåller många upprepade subenheter. Kan du göra din egen nedbrytbara plast?

lärandematerial_pdf

Projektidé kemi

Kemi projektidé

MATEMATIK

Undersök trekropparsproblemet

Det här är något mer avancerat. Undersök det sk Trekropparsproblemet. Använd t ex spelet Kerbal Space Program som approximerar trekroppars- och flerkropparsproblemet till tvåkropparsproblemet, och undersök hur stor skillnad det är mellan den analytiska lösningen när vi approximerar trekropparsproblem till tvåkropparsproblem jämfört med din simulation av tre kroppar. Är det rimligt att göra approximeringen som KSP gör?

 

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi, data och matematik

Astronomi data matte
Astronomi data matte

Bygg ett navigeringssystem för solsystemet

Bygg ett navigeringssystem för vårt solsystem! Programmera ett program som givet din position, destination och när du vill vara på plats på en annan planet, optimerar och använder minimal mängd bränsle för att uppnå ditt mål.

lärandematerial_pdf

Projektidé astronomi, data och matematik

MEDICIN

Fysisk aktivitet och inlärningsförmåga

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed också vår inlärningsförmåga. Men finns det någon skillnad på kortvarig eller långvarig fysisk aktivitet?

lärandematerial_pdf

Projektidé medicin

Medicin projektidé
Medicin projektidé

Träningseffekter med olika träningsformer

Olika träningsformer bidrar till olika fysiologiska effekter, t ex beroende på om man föredrar konditions- eller styrketräning. Kan du undersöka om det någon skillnad mellan personer som utövar olika typer av sporter genom att utforma ett standardiserat kapacitetstest som du följer upp med mätningar?

Projektidé medicin

TEKNIK

Rena vatten

Idag saknar omkring 1,2 miljarder människor rent dricksvatten och stora områden lider av permanent vattenbrist. När man renar vatten är det viktigt att vattnet rensas från smuts och partiklar som kontaminerar vattnet. Ett steg som används inom vattenrening är filtrering. Undersök om du kan konstruera egna filter och mäta deras effektivitet genom att analysera hur stor del av det kontaminerade vattnet som filtreras till rent vatten.

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Teknik projektidé

Avsalta vatten

Endast 3 % av vattnet på jorden består av sötvatten, varav 2 % är bundet i glaciärer. Idag saknar omkring 1,2 miljarder människor rent dricksvatten och stora områden lider av permanent vattenbrist. Undersök möjligheten till att omvandla saltvatten till sötvatten på ett energismart sätt hemma eller i länder som har brist på sötvatten, genom t ex destillering eller omvänd osmos.

Projektidé teknik

Skapa ett vattenreningskretslopp

Bara i Europa förbrukar vi miljarder kubikmeter vatten varje år. Med en ökad befolkningstillväxt, urbanisering, föroreningar och klimatförändringarnas effekter kan vattentillgången i framtiden komma att förändras. För att spara på vatten kan man skapa vattenreningskretslopp där vattnet som används kan återinföras igen efter användning. 

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Teknik projektidé

Etisk AI?

Genom historien finns många exempel på hur teknik utvecklats utan att vara tillräckligt anpassad för olika människors behov. Hur ser processen ut vid introducerandet av ny teknik? Testa hur en gratis AI- applikation ställer sig till kontroversiella ämnen.

lärandematerial_pdf

Projektidé teknik

AI som läser tankar?

Projektidé framtagen i samarbete med studentföreningen Code at LTH

Hur nära är vi datorprogram som kan läsa tankar? Idag är det mer regel än undantag att få förslag på nästa ord när man skriver en text på sin mobil. Hur fungerar det? Varför fungerar det inte alltid så bra som man hade hoppats? Skapa ett datorprogram som tar in en text och ger förslag på vad nästa ord skulle kunna vara.

 
lärandematerial_pdf

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Bio kemi teknik

Skapar naturen eller vetenskapen bäst material?

Biomimik eller biomimetik är teknik som försöker efterlikna förebilder i naturen. Kardborreband är ett känt exempel. Men är egentligen naturen eller vetenskapen bäst på att konstruera starka material?
Undersök draghållfastigheten i olika textilfibrer, t ex kokos, bomull, hampa, ull eller silke, och jämför med konstfiber.

Projektidé biologi, fysik och teknik

Bygg en solar boiler plant

Det här projektet passar bra att göra under sommarhalvåret. Bygg en solar boiler plant i mindre skala. Placera små speglar samt optiskt glas, likt det som finns i ett förstoringsglas, och försök rikta dem mot en punkt som i sin tur kokar vatten som driver en turbin och liten generator.

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Teknik projektidé

Bygg en egen fuzzer

Detta projekt är åt det avancerade hållet och passar dig som har ett stort intresse och förkunskaper. Här ska du bygga din egen fuzzer, dvs ett program som testar att köra ett annat program på en mängd slumpmässig indata som muteras för att maximera en viss egenskap i programmet som testas. Exempel på egenskaper som kan maximeras är “code coverage”, dvs andelen kod som används i exekveringen.

Projektidé teknik

Testa 3D-printade former och strukturer

Kolla om din skola har en 3D-printer, eller om du kan låna en någonstans i din närhet. 3D-printa olika former och med olika strukturer. Undersök hur de olika modellerna påverkas av mekaniska påfrestningar samt vilken struktur och material som är att föredra i olika verkliga byggsituationer. Kanske kan du simulera en jordbävning och se vilka konstruktioner som tål naturkatastrofer bäst?

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Teknik projektidé

Kryptografi

Kryptografi är en del av matematiken som ofta förekommer i CTF-uppgifter. CTF, eller Capture The Flag, är ett spel där spelaren ska hitta och fånga en flagga som dolts i en uppgift. Implementera en frekvensanalysator för att knäcka några klassiska chiffer, t ex Caesar-chiffer eller Vigenère-chiffer.

Projektidé teknik

Bygg din egen partikelaccelerator

Konstruera din egen partikelaccelerator med hjälp av en 12 V spänningskälla, elektromagneter och en kula som kan accelerera i en cirkulär plastslang. Kontrollera kulans hastighet och vakuum i slangen genom att programmera din egen Arduino-kod. Samla in din data och skapa diagram med olika parametrar som t ex visar den elektromagnetiska pulsen som funktion av kulans hastighet, eller optimera designen för att undersöka kulans maxhastighet.

Projektidé teknik och fysik

Fysik projektidé
Fysik teknik

Bygg effektivaste vindkraftverket

Vi rör oss mot en grön framtid med förnybara energikällor. För att vi ska kunna producera el utan fossila medel så måste vi gå över till en grön elproduktion. För att kunna få ut så mycket el som möjligt från de vindkraftverk som vi placerar ut så måste de vara så effektiva som möjligt.

Bygg ett eget vindkraftverk med olika typer av vingar och se vilket som är effektivast.

Projektidé fysik och teknik

Bygg ett energismart hus

Projektidé framtagen i samarbete med studentföreningen Energisystemteknologerna

Hus byggs överallt i världen. De måste vara bra isolerade då det både sparar pengar, och främst av allt sparar på miljön! 

Hur kan man bygga ett hus energismartare med olika typer av material?

lärandematerial_pdf

Projektidé fysik och teknik

Fysik teknik