På Örebro universitet forskas det inom inte mindre än 36 olika ämnen. Inom naturvetenskap och teknik arbetar forskare med ämnena biologi, datavetenskap, fysik, kemi, maskinteknik och matematik.

 

Materialet är framtaget av

ORU-logotyp

Mål

Kunna beskriva och exemplifiera ett aktuellt forskningsområde kopplat till hållbar utveckling.

Tidsåtgång

Del av lektion

Upplägg/Metod

Input - diskussion - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Biologi 1: Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald. Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta

Biologi 2: Cell- och molekylärbiologi. Organismens funktion

Kemi 2: Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå. Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på materialet och diskutera tillhörande frågor i mindre grupper.

1. Vad menar man med att vi inte behöver odla mer, vi behöver odla bättre?

2. Hur kan man odla mer effektiva livsmedel? Vad nämns i videon, och kan du komma på något eget exempel eller metod?

MATERIAL

Naturvetenskaplig forskning för framtiden

På Örebro universitet forskas det inom inte mindre än 36 olika ämnen. Inom naturvetenskap och teknik arbetar forskare med ämnena biologi, datavetenskap, fysik, kemi, maskinteknik och matematik. Här forskar man på allt från artificiell intelligens, AI, och robotik till mat och hälsa och hur man kan leva ett lång men också ett hälsosamt och lyckligt liv. 

Idag är det stor brist på duktiga tekniker och naturvetare i samhället. Mycket talar för att bristen kommer att fortsätta att vara stor även i framtiden. Därför behövs det nyfikna forskare som vill vara en del av samhällets fortsatta utveckling och föra forskningen framåt. 

 

 

Framtidens mat och hälsa

Hur kan vi producera mat som smakar bättre, som också har bättre biologiska effekter? Hur kan vi analysera vilka fördelaktiga ämnen som finns i en planta och förstå vad som händer i människokroppen när vi äter den? Och hur kan vi dra nytta av den kunskapen för bättre hälsa?

Hör Victor Castro Alves, forskare i kemi vid Örebro universitet, berätta mer. 

 

Om Örebro universitet

Örebro universitet ombildades från högskola till universitet år 1999 och raknas som bland de 500 främsta i världen enligt Times Higher Education 2022. På Örebro universitet studerar ca 16 000 studenter en utbildning bland något av universitetets 13 intresseområden. Här finns även ca 490 doktorander och 870 lärare och forskare som jobbar med forskning inom inte mindre än 36 olika ämnen. 

Läs mer om utbildning inom miljö och naturvetenskap  

Läs mer om utbildning inom teknik och matematik  

 

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Odla egna alger

Försök få tag på alger i form av cyanobakterier. Testa att odla prov i olika pH, saltnivåer, temperaturer osv. Du kan mäta OD (optical density), vilket är ett mått på koncentrationen av biomassan i provet, med en spektrofotometer om du har tillgång till det på din skola. Du kan också plocka alger och plantera.

lärandematerial_pdf

Projektidé biologi

Biologi projektidé
campus-uso-ext-5
grythyttan-ext-2-foto-jesper-mattsson
Musikhögskolan_exteriör
ORU_5069
Ny
Entréhuset med Krakadammen i dagsljus, spegelblankt vatten