En föreläsning av Södertälje Science Park & KTH Södertälje

Fabriker fylls med allt mer teknik och tekniken blir allt mer uppkopplad. Vi ser självkörande transporter, automatiska lager och robotar som hanterar varor. Allt kopplas till digitala modeller som automatiskt uppdateras och ger råd om hur fabrikerna ska köras. Detta arbetar KTH med i Södertälje för att skapa framtidens hållbara produktion.

Materialet är framtaget av

Södertälje Science Park-white

ELEVINSTRUKTION

SE PÅ FILMEN

Hitta svar på följande frågor:

  1. På vilka sätt kan industriell produktion bli mer hållbar, och hur påverkar det klimatet och arbetsmiljön i fabrikerna?
  2. Beskriv hur en uppkopplad industri kan fungera, ge exempel och använd relevanta begrepp som nämns i filmen.
  3. Fundera över om det finns begränsningar inom hur hållbar industriell produktion kan bli. Kan vi fortsätta utveckla välståndet och samtidigt minska klimatpåverkan? Håller du med föreläsaren?
PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till.

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

TESTA 3D-PRINTADE FORMER OCH STRUKTURER

Kolla om din skola har en 3D-printer, eller om du kan låna en någonstans i din närhet. 3D-printa olika former och med olika strukturer. Undersök hur de olika modellerna påverkas av mekaniska påfrestningar samt vilken struktur och material som är att föredra i olika verkliga byggsituationer.

Projektidé teknik

Teknik projektidé