Inspireras till att hitta din passion

I denna film ger vi elever en möjlighet att inspireras till hur man kan hitta en passion och visar på att vägen genom studier och karriär inte alltid är spikrak. Syftet är att väcka elevernas nyfikenhet på framtiden och mod att börja utforska olika vägar framåt.

Filmen är gjord av Magnus Ehinger - gymnasielektor i kemi och biologi 

 

Mål

Målet med lektionen är att eleven ska inspireras till att drömma om sin framtid men även våga utmana sig själv att våga följa sina drömmar.

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg: 28 min film + diskussionsfrågor 

Upplägg/Metod

Film och diskussion

Filmen kan användas som uppstart till gymnasiearbetet. 

Frågorna kan besvaras genom diskussion två och två eller som en individuell skrivuppgift. 

Kurser, koppling centralt innehåll

Gymnasiearbetet: 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

 

Samarbete mellan svenska och de naturvetenskapliga ämnena

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen och sedan svara på dessa frågor. 

  1. Vad tycker du är viktigt i det Magnus pratar om? Vad tar du med dig? Motivera ditt val.
  2. Vad skulle du vilja prova på att göra som du kanske är osäker inför eller har skjutit upp av olika anledningar?
  3. Vilka drömmar eller förhoppningar har du om din framtid?
  4. Utifrån fråga 3, vad kan du göra idag för att ta dig ett steg närmare din dröm?