Internet of Senses Touch 6G hologram

Ta del av ny, aktuell forskning inom teknik/IT och dess påverkan på individ och samhälle. Forskningen exemplifieras genom “sinnenas internet”, dess potentiella möjligheter och problem kopplat till hållbarhet och säkerhet.

 

Materialet är framtaget av

ERI_vertical_RGB

ELEVINSTRUKTION

LÄS PDF:EN ELLER LYSSNA PÅ PODDEN

Läs pdf:en eller lyssna på podden beroende på vad du blir tilldelad. Se också de två korta introducerande filmerna. På lektionen kommer du och din grupp tillsammans få svara på frågorna nedan. Skriv ner korta stödord som svar på frågorna medan du läser/lyssnar, och ta med stödorden till gruppdiskussionen.

DISKUTERA MED DIN GRUPP

Diskutera gemensamt svaren på frågorna nedan. Alla i gruppen antecknar svaren i varsitt individuellt dokument, som tas med till presentationen i slutet av lektionen.

  • Vad är sinnenas internet?
  • Exemplifiera hur tekniken kan komma att förändra livet och vardagen kopplat till er grupps område. Använd begrepp som AI, AR, VR, avmaterialisering, post-privacy, merged reality, avatar.
  • Skriv ner 1-2 möjligheter och 1-2 hot mot klimat/hållbarhet som tekniken kan föra med sig kopplat till ert område. Välj något exempel som presenteras i podden/pdf:en och fundera också ut något eget.
  • Skriv ner vilka risker ni ser kopplat till datahantering, privacy och säkerhet kopplat till ert område och hur de kan bemötas.
  • Ser ni någon risk med om tekniken inte blir tillgänglig för alla?
  • Vem står bakom pdf:en och podden? Har de en positiv eller kritisk inställning till tekniken? Tycker ni att de ger en realistisk bild eller överdriver/underdriver de möjligheterna och riskerna? Varför i så fall, tror ni?
  • Anteckna något ni tycker är extra intressant/skrämmande/inspirerande, som ni vill lyfta i klassen.
PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till i tvärgrupper. Ta med dig dina individuella anteckningar som stöd.

LEKTIONSMATERIAL

Internet of senses

The concept “Internet of senses” involves technology interacting with our senses of sight, sound, taste, smell and touch, enabled by AI, VR/AR, 5G and automation. For service providers and ecosystem actors, this will result in new opportunities for innovation, value creation, and growth. According to Ericsson´s “ConsumerLab Hot Consumer Trends” report, early technology adopter consumers expect the “Internet of senses” to become a reality by 2030. So what will all new sensory dimensions to social communication, media, gaming, shopping and learning mean for mobile communication networks? Watch our videos about “Internet of senses” to get a glimpse of how a sensory-complete internet will transform the daily lives of 5G users.

Listen to our podcast with Michael Björn, on the Internet of senses.

EXTRAMATERIAL

För dig som vill veta mer.

Research and innovations from Ericsson have made possible many of the everyday activities you take for granted when using your smartphone. In out booth, we want to give you glimpses of what we think is coming next and share some of the research we do to make it happen. Welcome to join us in exploring future.

Screenshot-2022-03-13-at-11.31.11

Anyverse Pool, The restaurant and Print-a-Wish

Watch Michael Björn talk about an internet of senses in TV4 Nyhetsmorgon.

Read more about:

The Anyverse Pool

The Restaurant

The Print-a-Wish Multifactory

Här kan du läsa mer

Internet of Senses

10 Hot Consumer Trends

Keeping Consumers Connected

The Everyspace Plaza

Climate and carbon footprint

The world needs to halve overall carbon emissions every decade. Every industry must work on its own footprint. To take the best action, we need fact-based estimates about the carbon emission of different activities.

Have you seen headlines like these?

  • Smartphones consume as much energy as fridges
  • Despacito has the same footprint as 100 000 taxis
  • Watching a film online consumes as much energy as 60 cups of tea

Ericsson has spent more than 20 years researching the carbon emissions of digital.  We can debunk such myths, and show why going digital is often a better climate option.

Listen to our podcast A guide to your digital carbon footprint.

Här kan du läsa mer

A quick guide to your digital footprint

Background report to 'A quick guide to your digital footprint'

What drives innovation?

A message from the Head of Ericsson Research

Internet of Senses Touch 6G hologram
Screenshot-2021-01-24-at-11.36.07
Digital representation of environment AR VR_web
Internet of Senses mind 6G hologram
climateactionthroughtechnologyglobe_1_web