Mellan städerna Jerusalem, Peking och Västerås

Maja Holmgren och Julia Qiu berättar om sitt gymnasiearbete “Jämförelse i luftkvalité mellan städerna Jerusalem, Peking och Västerås, samt dess påverkan på hälsan” som tog dem till Utställningen Unga Forskares final 2020.

Mål

Målet är att ge eleven inspiration att komma igång med sitt gymnasiearbete. Eleven få en förståelse för hur processen att hitta ett ämne, skapa en frågeställning samt utarbeta en passande metod kan gå till. 

Tidsåtgång

Förberedande läxa + 1 lektion

Film: 12 min

Upplägg/Metod

Film - diskussion

Denna film är 12 min lång och kan passa som en hemläxa att se innan en gemensam lektion kring gymnasiearbetet. 

Filmen passar att se som uppstart till gymnasiearbetet när eleverna ska välja ämne och metod.

Kurser, koppling centralt innehåll

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

 

Samarbete mellan de naturvetenskapliga ämnena och biblioteket.

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen och jobba vidare med följande frågor:

  • Beskriv elevernas tillvägagångssätt/metod kopplat till frågeställningen. Varför valde dom den metoden de gjorde?
  • Vad tar du med dig efter att ha titta på filmen inför att du ska välja metod till ditt arbete?
  • Lista ämnen och områden du är intresserad av att undersöka vidare. 
  • Leta artiklar på de listade områdena för att se om det finns kunskapsluckor eller vidare forskning som kan vara intressant att ta vidare.