Lär dig mer om hur du kommunicera på ett vetenskapligt sätt

Filmen är gjord av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

 

 

Materialet är framtaget av

Skärmavbild 2022-12-15 kl. 00.45.06

Mål

Målet med lektionen är att eleven ska få en uppfattning om hur processen med att skriva vetenskapliga rapporter och kommunicera sina resultat ser ut.

Eleven kommer lära sig hur de kan söka på information, granska en källa och referera korrekt.

Eleven kommer också introduceras till vetenskapliga rapporter och andra dokument samt få tips om hur de kan presentera sina forskningsresultat.

Tidsåtgång

Hemläxa + 1 lektion [alternativt 2 lektioner]

Upplägg: 17 min film + diskussionsfrågor

Upplägg/Metod

Film och diskussion

Filmen kan användas som hemläxa inför en lektion alt. att arbetet utförs på lektionstid under två lektioner. 

Filmen går med fördel att titta på innan eleverna påbörjar rapportskrivandet.

Kurser, koppling centralt innehåll

Gymnasiearbetet: 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

 

Samarbete mellan svenska och de naturvetenskapliga ämnena

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen och hitta svar på följande frågor:

  1. Hur når du ut med din forskning och dina resultat?
  2. Hur söker du fram information och väljer rätt sökord och söktjänst?
  3. Vad ska du tänka på gällande källor och källkritik samt när du formulerar en frågeställning? 

Diskutera sedan i klassrummet.