Mellan städerna Jerusalem, Peking och Västerås

Maja Holmgren och Julia Qiu berättar om sitt gymnasiearbete “Jämförelse i luftkvalité mellan städerna Jerusalem, Peking och Västerås, samt dess påverkan på hälsan” som tog dem till Utställningen Unga Forskares final 2020.

 

 

ELEVINSTRUKTION

Titta på filmen och svara på följande frågor:

  • Beskriv elevernas tillvägagångssätt/metod kopplat till frågeställningen. Varför valde dom den metoden de gjorde?
  • Vad tar du med dig efter att ha titta på filmen inför att du ska välja metod till ditt arbete?
  • Lista ämnen och områden du är intresserad av att undersöka vidare. 
  • Leta artiklar på de listade områdena för att se om det finns kunskapsluckor eller vidare forskning som kan vara intressant att ta vidare.