Lär dig mer om hur du lyckas med ditt gymnasiearbete

Vi går igenom 6 framgångsfaktorer för att lyckas med arbetet.

Filmen är gjord av Unga Forskare

Mål

Målet med lektionen är att eleven ska få en uppfattning om processens gång, vilka förberedelser som behövs samt möjlighet att komma igång med planeringen. 

Tidsåtgång

1-2 lektioner

Lektion 1: 25 min film + diskussionsfrågor 

Lektion 2: Arbeta med mallarna och påbörja planering

Upplägg/Metod

Film - diskussion - planering

Kurser, koppling centralt innehåll

Gymnasiearbetet: 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

 

Samarbete mellan engelska, svenska och de naturvetenskapliga ämnena

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen och sedan svara på frågorna nedan. Övningen går att göra självständigt eller i bikupor där eleverna två och två intervjuar varandra och övar på att ställa följdfrågor.

  1. Vad innebär det för dig att lyckas med sitt gymnasiearbete? Strävar du efter ett godkänt betyg eller vill ge uppnå något mer med arbetet? Konkretisera ditt mål tydligt. 
  2. Utifrån din ambition och målsättning, vad behöver du för förutsättningar för att nå dit? (tid, verktyg, planering, stöd, projektkompis etc.).

Efter denna lektion kan ni arbeta vidare med vår mall för tidsplan, checklista för frågeställning och mall för projektrapport, mall för idéskiss.

 

ALLA VÅRA VERKTYG OCH MALLAR HITTAR DU HÄR