Lär dig mer om hur du lyckas med ditt gymnasiearbete

Den här filmen ska hjälpa dig att komma igång med starten av ditt gymnasiearbete. Du kommer att få tips och hjälp med hur du kan strukturera och planera arbetsgången samt påbörja valet av ämne och frågeställning. Vi går igenom 6 framgångsfaktorer för att lyckas med arbetet.

Filmen är gjord av Unga Forskare

 

ELEVINSTRUKTION

Titta på filmen och svara på frågorna.

 

Glöm inte skriva ner dina tankar och frågor som dyker upp som du behöver undersöka vidare. 

  1. Vad innebär det för dig att lyckas med sitt gymnasiearbete? Strävar du efter ett godkänt betyg eller vill ge uppnå något mer med arbetet? Konkretisera ditt mål tydligt. 
  2. Utifrån din ambition och målsättning, vad behöver du för förutsättningar för att nå dit? Fundera över din tid, eventuella verktyg och resurser du behöver, stöd och struktur runt arbetet, om du ska göra arbetet själv eller med en projektkompis med mera.