Thank You Followers Golden Festive Instagram Post.(3)

In Minds of the Future 11 young brilliant minds and the Nobel Prize laureate David MacMillan explore the future solutions to challenges important to the youth today. Use the appendix to inspire to interesting discussions after watching.

Mål

Att väcka intresse och så frön för framtidens idéer. Att inspirera och väcka intresse för forskning och vetenskap.

Skapa kunskap och förståelse för vetenskap och forskning. Kunskap om hur forskning hänger ihop med lösningar på globala och lokala problem som vi ser runt omkring oss. 

Förståelse och kunskap om kopplingen mellan politik, samhälle och forskning.

Tidsåtgång

Alternativ 1:

Titta på hela Minds of the Future: 2 timmar

Diskussion: 1 timme

Alternativ 2:

Titta på en del åt gången. Det är 6 delar totalt.

Titta på en del: 20 min 

Diskussion: 20-40 min

Upplägg/Metod

  • Titta på hela eller enskilda delar av Minds of the Future i klassrummet eller som hemuppgift.
  • Diskutera i smågrupper följt av helgruppsdiskussion

 

Kurser, koppling centralt innehåll

Naturkunskap 1b: Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Naturkunskap 2: Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.

Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Biologi 1: Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.

Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Biologi 2: Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden.

Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.

Fysik 1: Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.

Kemi 2: Frågor om etik och hållbar utveckling kopplade till kemins olika arbetssätt och verksamhetsområden.

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet

 

Engelska 5: Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.

Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar och diskuterar.

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner och skriftlig interaktion, även digital, med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, formulera om, förklara

och bidra med nya infallsvinklar.

Engelska 6: Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.

Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även i relativt snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.

Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel föredrag, debatter, formella brev och populärvetenskapliga texter.

Strategier för att dra slutsatser om syfte, synsätt och underförstådd betydelse, till exempel genom att anteckna, ställa sig frågor, identifiera huvudbudskap och använda omvärldskunskap.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar.

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, förklara, bidra med nya infallsvinklar och anknyta till andras inlägg. 

Engelska 7: Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av viss vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning och valt fördjupningsområde samt till samhälls- och arbetsliv.

Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt aktuella etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även i snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation

Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier.

Strategier för att överblicka och strukturera innehåll från större textmängder eller längre sekvenser av talat språk, till exempel genom att sortera, visualisera, sammanfatta och identifiera det bärande innehållet.

Perspektiv och underförstådd betydelse i talad engelska och texter.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar utifrån olika perspektiv, argumenterar, utreder, ansöker och förhandlar.

Strategier för att medverka i och leda samtal med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att inleda, fördela ordet, förklara, sammanfatta och anknyta till andras inlägg.

 

 

Läs mer
Läs mindre

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Material

Materialet hittar du på elevsidan och längre ner på den här sidan.

Materialet består av:

  • 7 filmer, en film med hela samtalet och uppdelat i 6 delar. Ni kan välja att titta på hela eller en eller flera delar.
  • Appendix med diskussionsfrågor till alla 6 delar samt förslag på upplägg.

Genomförande

Låt eleverna titta på hela eller en eller flera delar av Minds of the Future.

Låt dem sedan diskutera frågorna i appendixet.

LEKTIONSMATERIAL

 

Minds of the Future: part 1

In this part the brilliant young minds and the Nobel prize laureate discuss how we can empower, inspire and educate children and youth to solve the future global challenges. How can we create the prerequisites for a green economy and shift to a sustainable future?

 

 

 

 

 

 

Minds of the Future: part 3

Who is responsible for implementing solutions to prevent climate changes? You as an individual, policymakers, or companies? Watch part three where young brilliant minds and Nobel Prize laureate David MacMillan discussing these questions. Do you agree? Use the appendix to discuss it further after watching

 

 

 

 

 

 

Minds of the Future: part 5

Young brilliant minds and Nobel Prize laureate David MacMillan discuss solutions to ensure the food and water supplies in the future. What are the challenges? And can we solve the food demand in future? How?

 

 

 

 

 

Minds of the Future

In Minds of the Future young brilliant minds explores future solutions to global challenges important for the youth today. It is a discussion between 11 participants and the Nobel Prize laureate David MacMillan.

The round table talk consists of 6 parts with different themes. We recommend to watch at least one part at the time. Here you can watch the whole Minds of the Future with all 6 parts. Enjoy an interesting conversation and use the appendix for further discussion after each part, or the whole Minds of the Future.

 

 

 

Minds of the Future: part 2

Young brilliant minds and Nobel Prize laureate David MacMillan discuss the importance of information, the accessibility to internet and technology - what is happening with the technology in the future? What are the future challenges and are there any solutions? 

 

 

 

 

 

 

Minds of the Future: part 4

What is happening to the biodiversity and what are the solutions? Why is it important with biodiversity? Watch part 4 where young brilliant minds and professor sir David MacMillan discuss this challenge and why it is important to protect the biodiversity?

 

 

 

 

 

 

Minds of the Future: part 6

Can wood and timber save the world from carbon emissions? Watch the last part of Minds of the Future and find out how the young brilliant minds and Professor Sir David MacMillan discuss the matter!