Nätklok

Låt dina elever testa och öva sina kunskaper om säkerhet på nätet med hjälp av det lekfulla och interaktiva quizet Nätklok.

Materialet är framtaget av 

SSF

Mål

Att ge eleverna möjlighet att fundera och ta ställning till hur de använder nätet och vad de upplever som bra eller dåligt.

Upplägg/Metod

Lektionen består av ett quiz som görs både individuellt och gemensamt i klassen. Varje elev deltar och svarar på frågor via en egen digital enhet. Elevernas svar sammanfattas för hela klassen så att ni i helgrupp kan se klassens gemensamma kunskaper och diskutera olika frågor kring säkerhet online. 

Tillgång till materialet

Under lektionen behöver du ha en dator som är uppkopplad till en projektor, så att alla elever kan se samma skärm.

Eleverna behöver ha tillgång till digitala enheter. Eleverna kan delta individuellt eller i par. För elever i mellanstadiet passar det ofta särskilt bra att låta eleverna delta i quizet i par.

Tidsåtgång

Mellan 25 - 45 minuter beroende på hur mycket tid ni vill lägga på diskussion.

Koppling till Lgr22

Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans befintliga undervisning. Alla verktyg och allt material som Cybersecurity Academy erbjuder är anpassade efter skolans behov och är Lgr22-kompatibla.

Vem står bakom materialet?

Nätklok är ett quiz om cybersäkerhet som är framtaget för att skapa ett interaktivt och roligt sätt för elever från mellanstadiet upp till gymnasiet att skapa säkrare vanor online. Nätklok är framtaget av Stöldskyddsföreningen tillsammans med Digital Ungdom. Cybersecurity Academy har varit delakiga i arbetet bakom Nätklok och har tagit fram denna lärarhandledning som ett komplement till quizet. Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

Cybersecurity Academy

LÄRARHANDLEDNING

Material

I undervisningsmaterialet ingår:

  • Lärarhandledning
  • Nätklok quiz

Lärarhandledningen är ett komplement till quizet Nätklok och är ämnat att fungera som ett lektionsstöd för dig som vill arbeta med detta material i ditt klassrum. Nätklok och detta lektionsstöd hoppas vi kunna väcka elevernas nyfikenhet inför IT-säkerhet, öka elevernas medvetenhet om risker online, samt ge praktiska redskap för att bättre skydda sig och tänka kritiskt på nätet.

 

Förberedelse

Innan lektionen är det bra om du som lärare bekantar dig lite med quizet. Titta gärna på videon nedan som introducerar hur du kan använda quizet.

Följ instruktionerna i videon och prova gärna att spela igenom quizet på egen hand en gång. Du kan till exempel ha quizet på datorn och delta via din mobiltelefon. Tips! Om ni är flera kollegor som vill arbeta med Nätklok är det en bra idé att gå igenom quizet tillsammans.

 

Genomförande

Inled med att berätta att ni idag kommer att göra ett quiz om cybersäkerhet. Fråga gärna eleverna vad de associerar med begreppet cybersäkerhet. Vad vet eleverna redan om vilka risker som finns och hur man skyddar sig online?

Starta Nätklok: Öppna Nätklok via knappen nedan under lektionsmaterial och klicka på Meny i högra hörnet, välj För lärare och Starta ett quiz. Välj sedan att starta Lektion 1: Introduktion till internet.

Be eleverna ta fram sina digitala enheter och följ därefter instruktionerna på skärmen. Eleverna kan antingen koppla upp sig till quizet genom att gå in på en websida och skriva in en kod, eller genom att skanna en QR-kod på skärmen. När alla elever är uppkopplade, klicka på starta quizet!

Följ nu quizet genom att tillsammans titta på den introducerande vidoen eller läsa texten för att sedan svara på frågorna individuellt/par. När en fråga kommer upp har eleverna en begränsad tid på sig att svara på frågan. Svaret dyker upp på skärmen när alla elever har svarat eller när tiden är slut. När ni får upp diskussionsfrågor, lyft frågan i helklass och låt eleverna dela med sig av sina tankar.

I slutet av quizet kan ni se klassens resultat. Här kan du se vad just din klass behöver öva mer på. Kanske behöver klassen öva mer på Lösenordssäkerhet – då kan ni genomföra Bonuslektionen om Säkra lösenord.

Avslutning: Sammanfatta lektionen genom att fråga vad eleverna tyckte. Har eleverna lärt sig något nytt? Vill de lära sig mer om cybersäkerhet?

Tips!

Nätklok passar bra som en uppstart om ni vill arbeta mer med cybersäkerhet i klassrummet. Genom Cybersecurity Academy kan du till exempel boka en föreläsning med en IT-expert i ditt klassrum eller beställa vår lärarhandledning för fler lektioner. 

Läs mer här:

Föreläsning med IT-expertLärarhandledning 

LEKTIONSMATERIAL

Introduktionsvideo

I denna video berättar Charles från Digital Ungdom hur du kommer igång med och använder Nätklok. 

Starta quizet

Nu är du redo att starta och testa quizet.

Till Nätklok quiz

nätklok1
nätklok2
nätklok3
nätklok4

ANNAT MATERIAL

Vad erbjuder vi mer?