Screenshot 2022-12-09 at 11.37.46

Kan förpackningar bidra till en hållbar utveckling? I forskningen på Karlstads universitet ser vi hur bättre förpackningar kan ge mindre resursförbrukning, mindre miljöpåverkan och att fler ska kunna få äta sig mätta.

 

Materialet är framtaget av

KAU_vit

ELEVINSTRUKTION

TITTA PÅ FILMEN

Titta på filmen om förnybar plast (10 min). Läs texterna på sidan.

DISKUTERA MED DIN GRUPP

Svara på frågorna:

1. Beskriv några av de problem som plast i naturen orsakar.

2. Vad menar man med bioplaster och på vilket sätt är de miljövänliga? Använd relevanta termer.

3. Hur kan bioplast tillverkas, och på vilket sätt försöker man idag förbättra och utveckla tillverkningsmetoderna? Beskriv forskningen som förklaras i filmen och använd relevanta termer. 

4. Vilka miljövinster finns av att utveckla förpackningsindustrin?

 

PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till.

 

I filmen får du även ett förslag på gymnasiearbete. Ta del av fler projektidéer för gymnasiearbetet - scrolla ner för att komma till projektförslaget.

MATERIAL

Forskning för en hållbar framtid

Kan förpackningar bidra till en hållbar utveckling? I vår forskning ser vi hur bättre förpackningar kan ge mindre resursförbrukning, mindre miljöpåverkan och att fler ska kunna få äta sig mätta. Hur ska det gå till?

Förpackningar har under de senaste decennierna setts som miljöbovar. De använder stora mängder resurser och orsakar en rad miljöproblem. Miljödebatten har handlat om att minska mängden av förpackningsmaterial och om att återvinna mer.

 

Men förpackningens roll som miljöhjälte glöms oftast bort. Orsaken till att förpackningar finns över huvud taget är att de ska skydda innehållet, från producent till användning. Och innehållet har ofta mycket större miljöpåverkan än vad förpackningen har.

Kan förpackningen utformas bättre så att mindre innehåll slängs så blir den totala resursförbrukningen och miljöpåverkan oftast mindre. Även om det ibland kan vara nödvändigt att öka mängden förpackningsmaterial, till exempel med mindre förpackningsstorlekar.

Vår forskning handlar främst om hur förpackningen kan minska mängden livsmedel som slängs. Maten är viktig eftersom produktion av mat orsakar mycket miljöpåverkan och det slängs mycket mat. Vi har identifierat en rad förpackningsegenskaper som kan påverka hur konsumenter slänger mat (läs mer här). Vad som är unikt i vår forskning är att vi kombinerar den naturvetenskapliga miljöanalysen med kunskap om hur förpackningsegenskaper påverkar konsumentbeteende.

Vår vision är att såväl producenter och konsumenter ska utforma, efterfråga och använda förpackningar som minskar mängden mat som slängs. Du kan hjälpa till att förverkliga den visionen nästa gång du handlar!

KU bild studenter

Här kan du läsa mer

Processer och produkter för en hållbar bioekonomi

Solkokare testas på Karlstads universitet

Presentation Karlstads universitet

EXTRAMATERIAL

För dig som vill veta mer.

Ämnet miljö- och energisystem behandlar kunskaper som leder till effektivare energisystem och mindre miljöbelastning i samhället. I Karlstad ligger tyngdpunkten på att effektivisera energianvändningen på olika sätt.

Det kan handla om att effektivisera energianvändningen i en byggnad, reningsprocessen av vatten med mera. Ofta görs den största vinsten genom att olika delar i ett system samverkar på ett bra sätt, något som ofta glöms bort. Till exempel kan en värmepump med bra prestanda fungera dåligt om den inte passar ihop inte resten av värmesystemet och byggnaden. Därför arbetar vi med ett systemperspektiv, där fokus ligger på hur systemet kan förbättras och hur tekniken behöver förändras för att minska dess miljöpåverkan.

Tekniken som behandlas kommer att spela en viktig roll när vi strävar mot ett uthålligt samhälle. I flera av ämnets kurser finns därför inslag av nödvändiga förhållningssätt som behövs för att komplettera de tekniska lösningarna. Det kan vara allt från hinder och möjligheter i de ekonomiska systemen, till etiska diskussioner. Många av ämnets kurser har en nära koppling till forskningen som bedrivs på Karlstads universitet. Nyfiken på att veta mer vad Karlstads universitet har för utbildningar och forskningsområden?

Biblioteket vår – original (487444)

Att drömma om en bättre värld är det första steget till att förändra den. Så lyssna till ditt hjärta och låt din passion bli kompassen. Världen behöver dig – mer än någonsin.

Bästa sättet att börja förändra och förbättra omvärlden är att skaffa rätt redskap. Med nya kunskaper och insikter får du de verktyg du behöver för att kunna påverka. De senaste åren har samhället förändrats – både politiskt och socialt – och för att framtiden ska kännas ljus och hoppfull behövs engagerade människor som du.

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Skapa nedbrytbar plast

För att kunna ersätta petroleumbaserad plast behöver en biologiskt nedbrytbar plast materialegenskaper som tillgänglig plast har. Plast är gjord av polymerer, kemiska strukturer som innehåller många upprepade subenheter. Kan du göra din egen nedbrytbara plast?

lärandematerial_pdf

Projektidé kemi

Kemi projektidé
Karlstads universitet
KU-Demokrati_forsvarare-original-544763-1024×683
Ägget 1 – original (304589)
KU höstcyklar