SIYSS presentations 2022_1

Genom denna övning ges elever en möjlighet att inspireras till forskning och vetenskap samtidigt som de får analysera presentationsteknik och öva på att göra egna presentationer. De presentationer som används kommer från deltagarna i Stockholm International Youth Science Seminar.

Mål

Train students to both analyse and apply presentation techniques with the aim of improving their own oral presentation skills.

Tidsåtgång

Part 1 Analysing presentations: Approx. 30–45 min. or homework assignment 

Part 2 Discussing conclusions: Approx. 50 min

Part 3 Giving a presentation: Approx. 90 min. for preparing the presentations (can also be split between classroom work and homework assignment); approx. 15 min. per student for presentation + feedback.

 

Upplägg/Metod

The students begins to watch the presentations and anlyse the them with help from the questions in the pdf.

Then they may discuss that in a small group before they do their own presentation.

You can choose to use one or several parts of the exercise. 

Kurser, koppling centralt innehåll

Engelska 6

Kommunikationens innehåll

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.

Reception

 • Talad engelska, även i relativt snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.
 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel föredrag, debatter, formella brev och populärvetenskapliga texter.
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ordbildning och val av ord, till exempel regionala varianter och kollokationer, i informella och formella sammanhang.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer som uttrycker till exempel orsakssammanhang och jämförelse.
 • Hur attityder, synsätt och stilnivå kommer till uttryck i talad och skriven engelska.
 • Hur den muntliga och skriftliga engelska som eleverna möter är uppbyggd för att påverka en tänkt målgrupp.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar.
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ordbildning och val av ord, till exempel regionala varianter och kollokationer, i informella och formella sammanhang.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer som uttrycker till exempel orsakssammanhang och jämförelse.
 • Hur attityder, synsätt och stilnivå kommer till uttryck i talad och skriven engelska.
 • Hur den muntliga och skriftliga engelska som eleverna möter är uppbyggd för att påverka en tänkt målgrupp.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar.

 

Engelska 7

Kommunikationens innehåll

 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av viss vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning och valt fördjupningsområde samt till samhälls- och arbetsliv.

Reception

 • Talad engelska, även i snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.
 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier.
 • Hur variation och anpassning skapas genom komplex meningsbyggnad, interpunktion, ordbildning och stilnivå.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer, effektiv styckeindelning, tes och kärnmeningar.
 • Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar utifrån olika perspektiv, argumenterar, utreder, ansöker och förhandlar.
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar för att anpassa dem efter syfte, genre och stilnivå.
Läs mer
Läs mindre

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Material

Materialet hittar du på elevsidan och längre ner på den här sidan.

Materialet består av utskriftsvänliga frågor på engelska samt SIYSS projektpresentationer.

Genomförande

Part 1

Assign your students one researcher’s presentation each to analyse using the following questions:

 • What was good about the presentation?
 • Which aspects were not so good/could have been improved?
 • How was the speaker’s body language? (eye contact, posture, voice, gestures, )
 • What aids did the speaker use in their presentation (e.g., pointer, visual aids)? Did they use these in a way that improved the effectiveness of their teaching?
 • How would you rate their PowerPoint presentation? Did the images used emphasise the point the speaker wished to make? Was the amount of text accompanying each image appropriate? Did the speaker use a consistent colour scheme? Animations? How did the speaker make use of their PowerPoint presentation (gesticulations towards the images, )? Was there anything that could have been improved? Explain.
 • How was the presentation’s content? Was there enough information to give listeners a good overview of the project? Was there anything in the presenta- tion that was difficult to understand?
 • How much time was allocated to each section of the presentation? (introduction, main body of the presentation, conclusion)

The questions are also available in a format suitable for printing. Please note that this task can also be given as a homework assignment.


Part 2

Once the students have completed their analyses of the presentations, have them discuss their conclusions in groups. To begin with, those students who analysed the same presentation should sit together and compare their conclusions (approx. 20 min.). These groups can then present and discuss their conclusions together with the whole class and with you, the educator

(approx. 30 min.).

Part 3

The students should begin by choosing/being assigned a topic for their presentation and then gathering information about it. The topic can either be taken from the ordinary curriculum and be assigned by you, or be something that the students choose for themselves within a particular subject area. Another alternative might be to have the students study a certain scientific subject in-depth, drawing inspiration from the SIYSS researchers’ projects.

Approximately 10 minutes is a good amount of time to allow for each presentation. Give your students the opportunity to practise tailoring content to fit a specific time frame by setting a time limit for their presentations in advance.

Following each student’s talk, allow the other students to comment on what the speaker did well during their presentation, with a focus on presentation techniques. This will both help boost the speaker’s self-confidence and create a positive atmosphere in the classroom.

Läs mer
Läs mindre

Download

 

Questions for part one

These are the same questions as above but in a pdf for printing.

PRESENTATIONS

SIYSS-seminar presentations: session 1

In the SIYSS seminar, or Stockholm International Youth Seminar, young brilliant minds from all over the world presents their science projects. In session one you will find presentations by:

 

 

SIYSS-seminar presentations: session 2

In the SIYSS seminar, or Stockholm International Youth Seminar, young brilliant minds from all over the world presents their science projects. In session two you will find presentations by:

SIYSS-seminar presentations: session 3

In the SIYSS seminar, or Stockholm International Youth Seminar, young brilliant minds from all over the world presents their science projects. In session three you will find presentations by:

SIYSS-seminar presentations: session 4

In the SIYSS seminar, or Stockholm International Youth Seminar, young brilliant minds from all over the world presents their science projects. In session four you will find presentations by: