Bild 1

Ta del av ny, aktuell forskning inom teknik/IT och dess påverkan på individ och samhälle. Forskningen exemplifieras genom “sinnenas internet”, dess potentiella möjligheter och problem kopplat till hållbarhet och säkerhet.

 

Materialet är framtaget av

Kreativum_vit

Mål

Översiktligt kunna beskriva teknikutvecklingsprocessen från idéutveckling till färdig prototyp. 

Kunna resonera kring potentiella möjligheter och begränsningar av cirkulära lösningar där material återvinns för att sedan tillverkas igen.

Översiktligt kunna beskriva och exemplifiera tekniken bakom och sätta i en samhällskontext.

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg/Metod

Input (film) - diskussion

Kurser, koppling centralt innehåll

Kemi 1: Materia och kemisk bindning. Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen. Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang. Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Teknik 1: Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden. Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.

Teknik - specialisering: Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el och förbränningsteknik eller samhällsbyggande.

Gymnasiearbete: Förslag på gymnasiearbete

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Filmen nedan visar ett exempel på hur en ohållbar produkt kan bli hållbar. Titta på filmen och diskutera följande frågor i klassrummet:

  1. Hur gick studenterna tillväga? Hur såg processen ut från idén till utveckling av prototyp?
  2. Vilka problem stötte de på?
  3. Ta en vardaglig sak, som ni anser är ohållbar, och gör den mer hållbar. Tänk fritt och hur litet eller stort ni önskar. Syftet är att våga tänka innovativt utan några ramar och se vart idéerna tar er. Kanske är det ett framtida gymnasiearbete?

Presentera i storgrupp.LEKTIONSMATERIAL

Hållbarhet, innovation och entreprenörskap är värdeord som är viktiga för oss på Kreativum Science Center. I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och årets arrangemang av ForskarFredag, har Kreativum producerat en film med just de värdeorden i fokus.

Produktutveckla framtidens skyddsutrustning

I filmen får du som tittare följa med in i de smått hemliga rummen på BTH och få en förhandstitt på ReGlove – en världsunik uppfinning som kan påverka framtidens skyddsutrustning.

ReGlove är framtagen av fem studenter från Blekinge Tekniska Högskola, tillsammans med studenter från Stanford University i USA. Uppfinningen kommer i framtiden förhoppningsvis kommer påverka framtagandet och användandet av skyddsutrustning. Följ studenternas resa från problemställning till fungerande prototyp: en ny sorts skyddshandske som kan fungera i allt från sjukvård eller mekanisk verkstad till mer vardagliga situationer för dig och mig. 

Du får i filmen bland annat träffa en av studenterna som varit med och grundat uppfinningen, Albert Eriksson. Du får även träffa Christian Johansson Askling som är universitetslektor vid Institutionen för Maskinteknik och Peter Blaschke, föreståndare på BTH Innovation Labs.

Läs mer:

 
Fotocred: Frej Creative

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Förbättra munskydd!

Under Covid 19-pandemin har efterfrågan på plasthandskar, munskydd och annan skyddsutrustning varit stor. Det kan dock vara en utmaning att få människor att använda t ex munskydd på rätt sätt. Kan du skapa ett munskydd som är bekvämare att bära men som du inte tror innebär ett sämre smittskydd?

Projektidé biologi och fysik

Bio fysik projektidé
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4