ATT_Futurist_Illustration
Helt självkörande fordon kan i framtiden skapa helt nya trafik- och transportlösningar. 5G och AI-teknik utgör grunden. Trafiksäkerhet och minskad energianvändning är några fördelar. Vilka är möjligheterna – och vilka är de viktigaste utmaningarna?

 

Materialet är framtaget av

ERI_vertical_RGB

ELEVINSTRUKTION

Student instruction in English
 
SE PÅ FILMERNA OCH LÄS PDF:EN

Titta på filmerna och läs pdf:en 5 things about autonomous vehicles. På lektionen kommer du och din grupp tillsammans få svara på frågorna nedan. Skriv ner korta stödord som svar på frågorna medan du läser/lyssnar, och ta med stödorden till gruppdiskussionen.

DISKUTERA MED DIN GRUPP

Diskutera gemensamt svaren på frågorna nedan. Alla i gruppen antecknar svaren i varsitt individuellt dokument, som tas med till presentationen i slutet av lektionen.

1. Vad definierar ett självkörande fordon?

2. Exemplifiera hur självkörande fordon kan komma att förändra livet och vardagen.

3. Skriv ner 1-2 möjligheter för klimat/hållbarhet som tekniken kan föra med sig. Tror du att tekniken kan innebära några nackdelar eller risker ur ett klimat/hållbarhetsperspektiv?

4. Finns det några utmaningar kopplat till säkerhet när det kommer till självkörande fordon? Hur kan man lösa dem?

5. Ser du någon risk med om tekniken inte blir tillgänglig för alla?

6. Vem står bakom materialet? Har de en positiv eller kritisk inställning till tekniken? Tycker du att de ger en realistisk bild, eller överdriver/underdriver de möjligheterna eller riskerna? Varför i så fall, tror du?

7. Anteckna något du tycker är extra intressant/skrämmande/inspirerande, som du vill lyfta i klassen.

 

PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till i tvärgrupper. Ta med dig dina individuella anteckningar som stöd.

Tips! Ta del av projektidéer för gymnasiearbetet! Scrolla ner för att komma till projektförslagen.

MATERIAL

 

Self-driving vehicles

Self-driving cars are no longer confined to science fiction movies; they´re becoming a reality. Technological breakthroughs such as 5G connectivity and AI are behind the phenomenon, and are making it possible for cars to drive themselves. Today, Advanced Driver Support Systems (ADAS) technology is already helping drivers avoid accidents, but this is just the beginning of a safe-road revolution. Today up to 95% of road accidents are caused by driver´s mistakes and miscalculations. By applying predictive models to real time data, driverless cars will greatly reduce the impact of human error. Watch our videos about “Self-driving vehicles” to learn more.

 

Autonomous parking

Autonomous parking can minimize incidents in parking garages, leading to increased safety and reduced damage. It also saves time and parking space for car manufacturers as cars roll off the production line.

 

5G ride

Efficient and clean public transport that is accessible to many, is an essential part of a smart city. Autonomous, electric buses can help meet the demand for a transport system like that. Self-driving vehicles become safer and more efficient when they are connected and can be controlled in a smart and intelligent way. 5G together with the control tower makes this possible.

Watch the video about the 5G ride trial on Djurgården.

 

Pedestrian alert

A distracted pedestrian is warned about an approaching vehicle through his smartphone. The driver of the vehicle also gets a warning about a pedestrian heading towards or close to the road. When the pedestrian is visible from the vehicle, AR technology is used to enhance visibility and warnings about pedestrians close to the vehicle. Thanks to eye-tracking technology, the system can even adjust the warning to the vehicle driver, assessing whether the driver has likely seen the pedestrian, or not.

Här kan du läsa mer

5 things about autonomous vehicles

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Programmera en självkörande RC-bil

Dagens bilindustri rör sig mer och mer åt självkörande bilar. För att en bil skakunna köra själv används ofta kameror och andra sensorer som kan ta reda på hur omgivningen ser ut, och sedan används denna information av ett neuralt nätverk som avgör hur bilen ska köra. Det här är en idé för dig som har ett förintressse för AI, och är beredd att lägga ett antal timmar extra på ditt projekt, eftersom denna idé både inkluderar konstruktionen av själva bilen och programmeringen!

Projektidé data och teknik

Data Teknik
Data Teknik

Programmera en självkörande virtuell bil

Neurala nätverk måste tränas innan de kan användas ute på vägarna, och det görs lättast i en virtuell värld där bilen och dess omgivning simuleras på en dator. Man måste dock se till att en bil som tränats virtuellt även fungerar i verkligheten. Hur gör man det? Måste man testa den i verkligheten för att veta, eller kan man se tecken på det redan i den virtuella världen?

Projektidé data och teknik

ATT_Futurist_Illustration
IoT-self-driving bus-autonomous-vehicle-mobility-2a
Futuristic city 1 1a
Autonomous driverless car vehicle with passengers telematics 3a