SIYSS talks:
Fysioterapeuten och hjärtforskaren Katarina Steding-Ehrenbor berättar mer om vad hon forskat på och lite om hennes framtida hjärtforskning på astronauter.

Under SIYSS talks har vi samlat intressanta samtal mellan unga forskare som är i början av sina karriärer och andra intressanta, framstående forskare eller personer i syfte att inspirera och bidra med den senaste forskningen direkt till klassrummen.

 

I samarbete med

LU_logo

Mål

Översiktligt kunna beskriva och exemplifiera hur hjärtforskning går till, ökad kunskap om hur hjärtat fungerar.

Tidsåtgång

1-2 lektioner

Upplägg/Metod

Titta på videon - diskussion - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Biologi 2: Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel.

Engelska 5: Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning

Engelska 6: Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning

Samarbete mellan engelska och biologi

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen och svara på frågorna. Filmen är 38 min och är på engelska utan textning.

Låt eleverna svara på frågorna:

  1. Beskriv hur hjärtat pumpar runt blod, och en vanlig missuppfattning om det.
  2. Beskriv några nutida eller framtida metoder för att förstå hur hjärtat fungerar och diagnosticera hjärtsjukdomar.
  3. Beskriv på vilket sätt förståelse för hur det friska hjärtat fungerar hjälper forskarna i kampen mot hjärtsjukdom.
  4. Vad vet man och vad vet man inte om kopplingen mellan träning och ett friskt hjärta?
  5. Diskutera varför denna forskning är viktig. Vad kan forskningen leda till?

Återkoppla till varandra i storgrupp eller i mindre grupper.