MDU bild
Här får du veta mer om hur MDU:s forskare och studenter samarbetar med teknikföretag för att utveckla olika typer av självkörande fordon.

 

 

Materialet är framtaget av

Mål

Översiktligt kunna beskriva och exemplifiera tekniken kring självkörande fordon och sätta i en samhällskontext.

Kunna resonera kring potentiella möjligheter och utmaningar kopplade till teknikens påverkan på framför allt hållbarhet och säkerhet.

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg/Metod

Input - diskussion - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Teknik 1: Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik

Teknik specialisering: Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el och förbränningsteknik eller samhällsbyggande. Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på materialet och diskutera tillhörande frågor i mindre grupper.

1. Skriv ner 1-2 möjligheter för klimat/hållbarhet som du tror att tekniken med självkörande fordon kan föra med sig. Välj något exempel som presenteras i materialet eller kom på ett eget exempel.

2. Ser ni några andra samhällsnyttor med tekniken? Finns det några utmaningar kopplat till säkerhet?

3. Anteckna något ni tycker är extra intressant/skrämmande/inspirerande, som ni vill lyfta i klassen.

LEKTIONSMATERIAL

Autobike – självkörande cykel

Projektet Autobike är kopplat till ett forskningsprojekt som går ut på att utveckla en självkörande cykel, som beter sig som en cyklist. Den självkörande cykeln används i testmiljöer för autonoma bilar. Projektet är ett samarbete mellan MDU, Chalmers, AstaZero, Cycleurope och Volvo Cars.

Autosail

Autosail – självkörande segelbåt

I projektet Autosail utvecklas en självkörande segelbåt, som kan ta in information om exempelvis vindförhållanden och avstånd för att sedan kunna beräkna och genomföra en rutt. Slutmålet är att segelbåten ska delta i tävlingen World Robotics Sailing Championship.

Mer om projektet

Unicorn – självkörande sophämtningsrobot

Målet med projektet UNICORN är att utveckla självkörande robotar som kan kommunicera med varandra, köra runt i bostadsområden, hämta dina sopor och köra dem till en återvinningscentral. Projektet är ett samarbete mellan MDU, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs stad, HIAB, Husqvarna, PWS och Volvo GTO. Parterna inom projektet fokuserar på olika delar och MDU:s uppdrag är att bygga självkörande robotar som kan navigera och interagera i en stadsmiljö.

EXTRAMATERIAL

För dig som vill veta mer.

På Mälardalens universitet (MDU) bedrivs forskning inom sex forskningsinriktningar som leder till kunskap och utveckling - för svensk industri och välfärden - men också för att lösa de utmaningar som finns i samhället. Forskningen inom inriktningen inbyggda system är internationellt erkänd och rankas bland de bästa i världen. Forskningsinriktningen består av 19 forskargrupper som utvecklar system för bland annat självkörande fordon.

Forskningsinriktningen inbyggda system

Nästan all forskning inom inriktningen inbyggda system sker i samverkan med teknikföretag i branschen. I en del av projekten får även universitetets studenter möjlighet att samarbeta med universitetets forskare och teknikföretagen. Inom området inbyggda system finns det sex utbildningar på grundnivå; datavetenskap, datornätverk och datakommunikation, nätverksteknik, robotik, tillförlitliga flyg- och rymdsystem, tillämpad AI.

I projekten på den här sidan får du veta mer om hur MDU:s forskare och studenter samarbetar med teknikföretag för att utveckla olika typer av självkörande fordon.

Läs mer
Läs mindre

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Programmera en självkörande RC-bil

Dagens bilindustri rör sig mer och mer åt självkörande bilar. För att en bil skakunna köra själv används ofta kameror och andra sensorer som kan ta reda på hur omgivningen ser ut, och sedan används denna information av ett neuralt nätverk som avgör hur bilen ska köra. Det här är en idé för dig som har ett förintressse för AI, och är beredd att lägga ett antal timmar extra på ditt projekt, eftersom denna idé både inkluderar konstruktionen av själva bilen och programmeringen!

Projektidé data och teknik

Data Teknik
Data Teknik

Programmera en självkörande virtuell bil

Neurala nätverk måste tränas innan de kan användas ute på vägarna, och det görs lättast i en virtuell värld där bilen och dess omgivning simuleras på en dator. Man måste dock se till att en bil som tränats virtuellt även fungerar i verkligheten. Hur gör man det? Måste man testa den i verkligheten för att veta, eller kan man se tecken på det redan i den virtuella världen?

Projektidé data och teknik

Autosail
DSC01641
Unicorn0
Autobike0