Lär dig mer om hur du skriver och granskar vetenskapliga texter

Vi går igenom processen och ger eleverna värdefulla tips för granskning och opponering samt det vetenskapliga skrivandet.

Filmen är gjord av Umeå universitet

 

 

Materialet är framtaget av

Umeå universitet_teknat_centrerad_neg

Mål

Målet med lektionen är att eleven ska få en uppfattning om hur processen kring att kommunicera vetenskap, t ex genom en vetenskaplig rapport och opponering, ser ut.

Eleven kommer introduceras till vetenskapliga rapporter, få tips om hur de kan skriva på vetenskapligt sätt och hur de använder granskning och opponering för att förbättra och utveckla texter.

Tidsåtgång

Hemläxa + 1 lektion [alternativt 2 lektioner]

Upplägg: 14 min film + diskussionsfrågor

Upplägg/Metod

Film och diskussion

Filmen kan användas som hemläxa inför en lektion alt. att arbetet utförs på lektionstid under två lektioner. 

Filmen går med fördel att titta på innan eleverna påbörjar rapportskrivandet men även inför granskning och opponering på en annan elevs arbete.

Kurser, koppling centralt innehåll

Gymnasiearbetet: 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

 

Samarbete mellan svenska och de naturvetenskapliga ämnena

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen och sedan två och två eller i mindre grupp svara på dessa frågor. Diskutera sedan utvalda frågor i klassrummet i helgrupp.

Det går även att besvara frågorna som en individuell skrivuppgift. 

  1. Hur kan du använda metoden för granskning av någon annans projekt i ditt eget rapportskrivande? Nämn tre saker du kommer tänka på under ditt skrivande. Berätta varför du valde just dom tre.
  2. Utifrån filmen, vilka är dom tre störta fallgroparna enligt dig som man kan hamna i under skrivandet? Motivera.
  3. Vad bör du som granskare av någon annans text tänka på?
  4. Hur ska du som granskare av en text ge feedback på en text? Vad är viktigt att tänka på och vad är den största svårigheten enligt dig?