Lär dig mer om hur du skriver och granskar vetenskapliga texter

Vi går igenom processen och ger dig värdefulla tips för granskning och opponering samt det vetenskapliga skrivandet.

Filmen är gjord av Umeå universitet

 

 

Materialet är framtaget av

Umeå universitet_teknat_centrerad_neg

ELEVINSTRUKTION

Titta på filmen och svara på dessa frågor. 

  1. Hur kan du använda metoden för granskning av någon annans projekt i ditt eget rapportskrivande? Nämn tre saker du kommer tänka på under ditt skrivande. Berätta varför du valde just dom tre.
  2. Utifrån filmen, vilka är dom tre störta fallgroparna enligt dig som man kan hamna i under skrivandet? Motivera.
  3. Vad bör du som granskare av någon annans text tänka på?
  4. Hur ska du som granskare av en text ge feedback på en text? Vad är viktigt att tänka på och vad är den största svårigheten enligt dig?