Bildspel5
Från idé till prototyp och produktion

Hur går man från snilleblixt till en vara som är anpassad att produceras i större skala på ett hållbart sätt?

Materialet är framtaget av

Sodertalje-Science-Park-white

ELEVINSTRUKTION

SE PÅ FILMERNA

Titta på filmerna nedan. På lektionen kommer du och din grupp tillsammans få svara på frågorna nedan. Skriv ner korta stödord som svar på frågorna medan du tittar, och ta med stödorden till gruppdiskussionen.

DISKUTERA MED DIN GRUPP

Diskutera gemensamt svaren på frågorna nedan.

1. Vad kännetecknar design thinking? Hur går processen till? Använd de begrepp som tas upp i filmen

2. Skriv ner 1-2 möjligheter för klimat/hållbarhet som du tror metodiken kan föra med sig

PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till i tvärgrupper. Ta med dig dina individuella anteckningar som stöd.

Tips! Ta del av projektidéer för gymnasiearbetet! Scrolla ner för att komma till projektförslagen.

MATERIAL

Som Ung Forskare kanske du har fått en idé och nu funderar du på om det inte skulle kunna bli något som kan bli en riktig produkt. Du kanske redan nu dagdrömmer om framtida framgångar. Det är viktigt att man vågar satsa på sina drömmar. De flesta av Sveriges stora industriella framgångar har ju faktiskt börjat med en snilleblixt i någons huvud, som därefter byggts upp till en hel industri.  En resa med många spännande steg och utmaningar!  Hur ser resan ut från och med nu? Vilka utmaningar kan du förvänta dig att stöta på och vilken hjälp finns för att ta dig förbi dessa? Kort sagt – hur går man från snilleblixt till en vara som är anpassad att produceras i större skala på ett hållbart sätt?

Bild-Introtext-1

Från idé till prototyp

För att en idé ska utvecklas framgångsrikt bör den utgå från målgruppens behov. Detta kan man göra genom att använda design-thinking som arbetsprocess. Design-thinking är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från användarens och planetens behov. Designprocessen används för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.
Om du har en idé och vill bygga en prototyp rekommenderar vi att du letar upp en så kallad ”maker space”, t ex Open Prototyping Södertälje.

Från prototyp till produktion

Produktionsänglar stöttar startupbolag och tillverkare att starta nya produktionssamarbeten. Detta sker genom coachning och vägledning för svenska startupbolag med fysiska produkter i fasen mellan prototyp och produktion. Varje startup tilldelas en erfaren produktionsexpert som ger situationsanpassad coachning som följs upp med en konkret handlingsplan. Vi stödjer startups med fokus på att utforma en produktionsstrategi för beslut som köpa/sälja, produktionslokalisering, val av leverantörer och kompetensutveckling, med ett tydligt fokus på hållbarhet.

EXTRAMATERIAL

För dig som vill veta mer.
Kunskapsbaserade tillgångar – nyckeln till framgång

Oavsett vilket område du studerar eller arbetar inom är det viktigt att ha kunskap om dina tillgångar och hur du bäst hanterar dem – det kan vara nyckeln till framgång. Tillgångarna, som både kan vara det du kan ta på och det som finns i ditt huvud, kallar vi immateriella tillgångar eller kunskapsbaserade tillgångar.

Som forskare producerar du immateriella tillgångar i form av t ex uppfinningar, design, kunskap, vetenskapliga metoder, mjukvara, arbetssätt och mätmetoder. Och redan som student producerar du kanske immateriella tillgångar som, rätt hanterade, kan bli värdefulla på marknaden eller i samhället i stort.

Några av tillgångarna kan du ansöka om skydd för, immaterialrätt. De immateriella rättigheterna är patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt och utgör några av de verktyg man kan använda för att behålla kontrollen över sin innovation, få vara den som bestämmer vem som ska tjäna pengar på idén.

Vi har samlat information om immateriella tillgångar och immaterialrätt som vi tror är speciellt viktiga för dig som är student eller forskare. Läs mer på Studenter och forskare är viktiga innovatörer – PRV
Det kan också vara en bra idé att göra testet Genomlysningen, för att lättare hitta de tillgångar du har i din forskning. Du hittar det här: Testa ditt företag – PRV

Här kan du läsa mer

Designprocessen

Open Prototyping Södertälje

Produktionsänglar

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

TESTA 3D-PRINTADE FORMER OCH STRUKTURER

Kolla om din skola har en 3D-printer, eller om du kan låna en någonstans i din närhet. 3D-printa olika former och med olika strukturer. Undersök hur de olika modellerna påverkas av mekaniska påfrestningar samt vilken struktur och material som är att föredra i olika verkliga byggsituationer. Kanske kan du simulera en jordbävning och se vilka konstruktioner som tål naturkatastrofer bäst?

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Bildspel 1
Bildspel2
Bildspel3
Bildspel4
Bildspel5 (1)