Kan solsegel i rymden bekämpa klimatförändringar?
Lyssna på en spännande föreläsning av Christer Fuglesang, professor i rymdfart på KTH och Sveriges första astronaut.

 

I samarbete med

KTH_Logotyp_RGB_2013

Mål

Översiktligt kunna beskriva och exemplifiera vad solsegel är, samt reflektera över möjliga lösningar för att bekämpa klimatförändringarna. 

Kunna resonera kring potentiella möjligheter och problem kopplade till teknikens påverkan på framför allt hållbarhet utifrån ett framtidsperspektiv. 

Tidsåtgång

1 förberedande läxa + 1 lektion, alternativt 2 lektioner

Upplägg/Metod

Titta på videon - diskussion - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Teknik 1: Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik

Teknik - specialisering: Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el och förbränningsteknik eller samhällsbyggande. Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen (39 min). Dela in eleverna i mindre grupper och diskutera frågorna:

  1. Vad är solsegel?
  2. Hur kan solsegel vara viktigt för att bekämpa klimatförändringarna?
  3. Vad tyckte du var mest intressant med filmen?

Avsluta genom att samlas åter i helgrupp och sammanfatta vad som diskuterats i grupperna. 

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Bygg en solar boiler plant

Det här projektet passar bra att göra under sommarhalvåret. Bygg en solar boiler plant i mindre skala. Placera små speglar samt optiskt glas, likt det som finns i ett förstoringsglas, och försök rikta dem mot en punkt som i sin tur kokar vatten som driver en turbin och liten generator.

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Astronomi projektidé

Fotografera stjärnor

En av de största utmaningarna inom astronomi och för att förstå universum är att förstå hur stjärnor och stjärnhopar bildas från gasmoln inuti galaxer. Vår längtan efter att utforska det okända har länge varit en drivkrafterna bakom rymdutforskningen. 

Projektidé astronomi

Simulera mörk materia

Man vet inte riktigt vad mörk materia är idag. Simulera mörk materia! Skriv ett datorprogram med en mängd punkter, där varje punkt har en massa och följer gravitationslagen.

Projektidé astronomi

Astronomi projektidé