AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag. De flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv. Här får du ta del av några högaktuella forskningsområden.

Materialet är framtaget av

AZ_WHITE_H beskuren

Mål

Översiktligt kunna beskriva hur produktion av läkemedel går till och något om utmaningarna i produktionen kopplat till hygien och hållbarhet.

Kunna ge exempel på aktuell läkemedelsforskning.

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg/Metod

Input - övning - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Biologi 2: Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen. Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion. Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Antibiotika och evolutionära processer. Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor

Bioteknik: Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling. Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv

Kemi 2: Biokemi. Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå. Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Material

Materialet hittar du på elevsidan och längre ner på den här sidan.

Materialet består av:

  • Ett filmklipp, ca 8 min, samt en kort introducerande text som beskriver hur läkemedel produceras i fabriken och vad som är viktigt att tänka på utifrån hygien- och hållbarhetsaspekter
  • Två pdf:er som kort beskriver hur data science och AI används i medicinsk forskning och aktuella forskningsområden, samt en länk med fördjupande material om forskningen utvecklas inom olika sjukdomsområden

Genomförande

Låt eleverna titta på videon om läkemedelsforskning och svara på frågorna.

Låt dem läsa på om aktuella forskningsområden och välja ett sjukdomsområde som de tycker är intressant och berätta för varandra i mindre grupper.

LEKTIONSMATERIAL

Vi flyttar fram gränserna för forskningen

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv.

Vårt syfte genomsyrar allt vi gör. Det ger oss en anledning att komma till jobbet varje dag. Det påminner oss om varför vi finns som företag. Vår strategi för hållbarhet är att bidra till det område där vi kan göra störst skillnad för samhället – hälsan.

Forskningen i Göteborg stödjer alla våra huvudterapiområden, men störst fokus ligger på kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar, metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

På den här sidan får du lära dig mer om våra forskningsområden och om hur läkemedel blir till.

Här kan du läsa mer om våra forskningsområden.

 

Så tillverkas läkemedel

Följ med in i den högteknologiska fabriken i Södertälje och se hur läkemedel blir till!

Från transporter, förvaring av material och säkerhetsrutiner, till blandning och beredning av ämnen, packning, och hur man ser till att hygien och miljö alltid kommer i första rummet.

Här kan du läsa mer

Våra forskningsområden

Data science

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Fysisk aktivitet och inlärningsförmåga

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed också vår inlärningsförmåga. Men finns det någon skillnad på kortvarig eller långvarig fysisk aktivitet?

lärandematerial_pdf

Projektidé medicin

Medicin projektidé
Medicin projektidé

Träningseffekter med olika träningsformer

Olika träningsformer bidrar till olika fysiologiska effekter, t ex beroende på om man föredrar konditions- eller styrketräning. Kan du undersöka om det någon skillnad mellan personer som utövar olika typer av sporter genom att utforma ett standardiserat kapacitetstest som du följer upp med mätningar?

Projektidé medicin

BFS Plant – People 10
AZ2263 GYM Warsaw Site AstraZeneca
AZ128 Collaboration Office
AZ1788 Gaithersburg interior minskad
AZ1813 Employees collaborating minskad
AZ2306 GPTW Laboratory minskad
liten AZ1448 Scientist preparing bioreactors minskad
liten AZ2327 GPTW Fitness minskad
Biologics – lab – board 5 minskad
Sourcing _ Supply mgmt – Conference – 4
Omslagsbild till monter