Ett samtal om vetenskaplig metod:

Kemisten Ulf Ellervik intervjuas av eleverna Alva och Debdut.

ELEVINSTRUKTION

Titta på filmen och hitta svar på följande frågor:

  1. Vad kännetecknar den naturvetenskapliga metoden?
  2. Vilka olika typer av metoder finns, och hur väljer man rätt metod?
  3. Hur går ett forskningsprojekt till i praktiken?
  4. Vad gör man när man kör fast, eller om man får motstridiga resultat?
  5. Och när bör man börja skriva på rapporten? Motivera ditt svar.