Talk on scientific methods

Ericsson Researcher Aneta Vulgarakis in a 20 min presentation and a 35 min panel talk with Sveriges Unga Forskningslandslag. How do we build AI systems that humans can trust? Isn’t trust an abstract quality? Trustworthy AI is crucial to the widespread adoption of AI. In this panel we discuss the role of AI in building zero-touch trustworthy systems.

 

 

Materialet är framtaget av

ERI_vertical_RGB

ELEVINSTRUKTION

Student instruction in English
 
SE PÅ FILMEN

Hitta svar på följande frågor:

  1. På vilka sätt kan AI bli viktigt i framtiden?
  2. Ser du några risker med användande av AI? Vilka? Håller du med personerna i filmen om deras syn på möjligheter och risker?
  3. Ser ni någon risk med om tekniken inte blir tillgänglig för alla?

  4. Vilka står bakom filmen? Har de en positiv eller kritisk inställning till tekniken? Tycker ni att de ger en realistisk bild eller överdriver/underdriver de möjligheterna och riskerna? Varför i så fall, tror ni?

  5. Anteckna något ni tycker är extra intressant/skrämmande/inspirerande, som ni vill lyfta i klassen.

PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till i tvärgrupper. Ta med dig dina individuella anteckningar som stöd.