Ny bild VR KU

Forskning om datakommunikation, datasäkerhet, personlig integritet samt programutveckling på Karlstads universitet

 

Materialet är framtaget av

KAU_vit

ELEVINSTRUKTION

SE PÅ FILMEN

Titta på filmerna och ta anteckningar under tiden. Du och din grupp ska tillsammans få svara på frågorna nedan. 

DISKUTERA MED DIN GRUPP

Diskutera gemensamt svaren på frågorna nedan. Alla i gruppen antecknar svaren i varsitt individuellt dokument, som tas med till presentationen i slutet av lektionen.

1. Vad är 5G?

2. Vad är IOT?

3. Exemplifiera hur digitaliseringen kan komma att förändra livet och vardagen.

4. Skriv ner 1-2 möjligheter och 1-2 hot mot säkerhet, integritet eller hållbarhet som tekniken kan föra med sig. Välj något exempel som presenteras i materialet eller kom på ett eget exempel.

5. Vad tror du behöver göras för att säkra den personliga integriteten när digitaliseringen ökar?

6. Vem står bakom materialet? Har de en positiv eller kritisk inställning till tekniken? Tycker du att de ger en realistisk bild eller överdriver/underdriver de möjligheterna och riskerna? Varför i så fall, tror du?

7. Anteckna något du tycker är extra intressant/skrämmande/inspirerande, som du vill lyfta i klassen.

PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till i tvärgrupper. Ta med dig dina individuella anteckningar som stöd.

Tips! Ta del av projektidéer för gymnasiearbetet! Scrolla ner för att komma till projektförslagen.

MATERIAL

Vår forskning inom datavetenskap är fokuserad mot datakommunikation, datasäkerhet och personlig integritet samt programutveckling. Den bidrar bland annat till att förbättra kommunikationsnätverk som till exempel utvecklingen av 5G och att minska fördröjningar på nätet. Den bidrar också till ett säkrare och tryggare internet.

Datavetenskap omfattar alla de teoretiska och de praktiska aspekterna av utvecklingen av mjukvarusystem. Här i Karlstad är undervisningen och forskningen främst fokuserad på datakommunikation, distribuerade system, datasäkerhet och software engineering. I filmen får du även ett förslag på gymnasiearbete!

 

Forskningen på datavetenskap har de senaste åren expanderat kraftigt. Forskningen leds av våra professorer. Vi har för närvarande två professorer i datasäkerhet och personlig integritet, samt tre professorer i distribuerade och kommunicerande system. Förutom dessa områden sker även forskning inom software engineering.

Forskningsbidrag möjliggör även för ytterligare förstärkning av forskningsprofilen där forskarna kommer att utveckla högkvalitativa nätverkstjänster i samverkan med näringslivet. Forskningsprofilen bygger på våra styrkeområden inom nät- och säkerhetsforskning. Nyfiken? Läs mer på https://www.kau.se/cs.

Läs om matematikeventet MiMM-day.

Här kan du läsa mer

Överdriven datatillgång från appar – ett hot mot individuell integritet

Stärkta integritetsbeslut med hjälp av visuell design

Tung metallindustri digitaliseras

Presentation Karlstads universitet

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

BYGG EN EGEN FUZZER

Detta projekt är åt det avancerade hållet och passar dig som har ett stort intresse och förkunskaper. Här ska du bygga din egen fuzzer, dvs ett program som testar att köra ett annat program på en mängd slumpmässig indata som muteras för att maximera en viss egenskap i programmet som testas. Exempel på egenskaper som kan maximeras är “code coverage”, dvs andelen kod som används i exekveringen. 

 

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Teknik projektidé

KRYPTOGRAFI

Kryptografi är en del av matematiken som ofta förekommer i CTF-uppgifter. CTF, eller Capture The Flag, är ett spel där spelaren ska hitta och fånga en flagga som dolts i en uppgift. Implementera en frekvensanalysator för att knäcka några klassiska chiffer, t ex Caesar-chiffer eller Vigenère-chiffer.

 

Projektidé teknik

Karlstads universitet
KU-Demokrati_forsvarare-original-544763-1024×683
Ägget 1 – original (304589)
KU höstcyklar