AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag. De flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv. Här får du ta del av några högaktuella forskningsområden.

Materialet är framtaget av

AZ_WHITE_H beskuren

ELEVINSTRUKTION

TITTA PÅ FILMEN

Titta på filmen om hur läkemedel produceras (8 min). Svara på frågorna:

1. Beskriv stegen i läkemedelsproduktionen, från den aktiva substansen till den färdiga tablettförpackningen?

2. Hur behöver man jobba med hållbarhet i läkemedelsproduktion och -distribution, vilka utmaningar finns?

LÄS OM FORSKNINGSOMRÅDEN VIA LÄNKEN NEDAN OCH PDF:EN "DATA SCIENCE OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS"

Svara på frågorna:

1. Välj ett sjukdomsområde och beskriv vilken forskning som bedrivs på det området just nu.

2. Hur kan data science och AI användas inom medicinsk forskning?

PRESENTATION

Berätta vad ni kommit fram till.

 

Ta del av projektidéer för gymnasiearbetet! Scrolla ner för att komma till projektförslagen.

MATERIAL

Vi flyttar fram gränserna för forskningen

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv.

Vårt syfte genomsyrar allt vi gör. Det ger oss en anledning att komma till jobbet varje dag. Det påminner oss om varför vi finns som företag. Vår strategi för hållbarhet är att bidra till det område där vi kan göra störst skillnad för samhället – hälsan.

Forskningen i Göteborg stödjer alla våra huvudterapiområden, men störst fokus ligger på kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar, metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

På den här sidan får du lära dig mer om våra forskningsområden och om hur läkemedel blir till.

Här kan du läsa mer om våra forskningsområden.

 

Så tillverkas läkemedel

Följ med in i den högteknologiska fabriken i Södertälje och se hur läkemedel blir till!

Från transporter, förvaring av material och säkerhetsrutiner, till blandning och beredning av ämnen, packning, och hur man ser till att hygien och miljö alltid kommer i första rummet.

Här kan du läsa mer

Våra forskningsområden

Data science

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Fysisk aktivitet och inlärningsförmåga

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed också vår inlärningsförmåga. Men finns det någon skillnad på kortvarig eller långvarig fysisk aktivitet?

lärandematerial_pdf

Projektidé medicin

Medicin projektidé
Medicin projektidé

Träningseffekter med olika träningsformer

Olika träningsformer bidrar till olika fysiologiska effekter, t ex beroende på om man föredrar konditions- eller styrketräning. Kan du undersöka om det någon skillnad mellan personer som utövar olika typer av sporter genom att utforma ett standardiserat kapacitetstest som du följer upp med mätningar?

Projektidé medicin

BFS Plant – People 10
AZ2263 GYM Warsaw Site AstraZeneca
AZ128 Collaboration Office
AZ1788 Gaithersburg interior minskad
AZ1813 Employees collaborating minskad
AZ2306 GPTW Laboratory minskad
liten AZ1448 Scientist preparing bioreactors minskad
liten AZ2327 GPTW Fitness minskad
Biologics – lab – board 5 minskad
Sourcing _ Supply mgmt – Conference – 4
Omslagsbild till monter