Film med Mats Rönnelid, professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna. Idag bor drygt 3 miljarder människor i städer, men FN räknar med att denna siffra kommer att öka till över 6 miljarder de närmaste 30 åren. Samtidigt står världen inför stora utmaningar med att minska beroendet av fossila bränslen för att lindra, och förhoppningsvis förhindra, allt för stora klimatförändringar. Om framtidens städer ska vara hållbara måste de förändras jämfört med hur de fungerar idag. 

 

I samarbete med

hd_vertikal_vit

ELEVINSTRUKTION

SE PÅ FILMEN

Hitta svar på följande frågor:

  1. Städer är varmare än omgivande land. Varför? Hur kan man bygga och utforma städer för att göra dem svalare?
  2. På vilket sätt är energi viktigt i förhållande till hållbarhet?
  3. Hur tänker du dig att en hållbar stad ser ut? Vilka komponenter är viktiga för att en stad ska vara hållbar?
  4. Berätta om någon av de smarta lösningar för mer hållbara städer - eller vanliga feltänk - som nämndes i filmen. 
PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till. Ta med dig dina individuella anteckningar som stöd.

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Bygg ett energismart hus

Hus byggs överallt i världen. De måste vara bra isolerade då det både sparar pengar, och främst av allt sparar på miljön! Energi är något som är både dyrt och svårt att tillverka och om alla hus släpper ut stora mängder energi måste vi producera mer energi än vad som skulle behövas om alla hade bra hus.
Hur kan man bygga ett hus energismartare med olika typer av material?

Projektidé fysik och teknik

Fysik projektidé
Biologi projektidé

Vertikal odling

Med vertikal odling kan man producera mer mat på mindre yta, även inomhus i städerna. Dessutom kan det spara vatten, och energi beroende på vilken lokal som används. Odla en lättodlad och snabbväxande grönsak, t ex en bladgrönsak, genom att ställa upp den vertikalt mot väggen eller fönstret. Jämför resultaten med om du odlar i växthus eller ute i vanlig trädgårdsjord.

Projektidé biologi