Xylem
Hur förbereder vi oss för framtidens behov och utmaningar kring vattenförsörjning? Vad krävs för att samhällen ska ha tillgång till rent vatten? Hur kan vår hantering av avloppsvatten förbättras för att skydda miljö och människor i lokalsamhällen, och hur kan samma processer tillämpas inom industrin?

Materialet är framtaget av

xylem

ELEVINSTRUKTION

SE PÅ FILMERNA OCH LÄS PDF:EN

Titta på filmerna nedan om resursbesparing och återvinning i industrin och lyssna sen på podden. På lektionen kommer du och din grupp tillsammans få svara på frågorna nedan. Skriv ner korta stödord som svar på frågorna medan du läser/lyssnar, och ta med stödorden till gruppdiskussionen.

DISKUTERA MED DIN GRUPP

Diskutera gemensamt svaren på frågorna nedan. Alla i gruppen antecknar svaren i varsitt individuellt dokument, som tas med till presentationen i slutet av lektionen.

Om filmen

1. Börja med att diskutera begreppet hållbarhet - vad betyder det? Kan industrin bli helt hållbar?

2. På vilka sätt sparar de vatten och energi i fabriken i exemplet?

3. Diskutera i gruppen varför det är viktigt från ett hållbarhetsperspektiv att spara in vatten.

5. Håller ni med företaget i exemplet om det de säger och tycker ni att de ger en realistisk bild av teknikens möjligheter? Varför/varför inte?

6. Anteckna något ni tycker är extra intressant, som ni vill lyfta i klassen.

Om podden

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med vattenfrågor? På vilket sätt? Varför?

PRESENTATION

Presentera vad ni kommit fram till i tvärgrupper. Ta med dig dina individuella anteckningar som stöd.

Tips! Ta del av projektidéer för gymnasiearbetet! Scrolla ner för att komma till projektförslagen.

MATERIAL

Hållbar vattenanvändning genom teknik och innovation

Hur förbereder vi oss för framtidens behov och utmaningar kring vattenförsörjning? Vad krävs för att samhällen ska ha tillgång till rent vatten? Hur kan vår hantering av avloppsvatten förbättras för att skydda miljö och människor i lokalsamhällen, och hur kan samma processer tillämpas inom industrin?

Det är några av de utmaningar som Xylem arbetar för att lösa. Xylem är ett ledande vattenteknikföretag som arbetar med att lösa kritiska vatten- och infrastrukturutmaningar med hjälp av innovation. Vi, på Xylem, är med och bidrar till en mer hållbar värld genom att optimera vatten- och resursanvändning och hjälpa lokalsamhällen att säkra sin vattentillgång.

Resursbesparing och återvinning i industrin

I den här filmen visar vi hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor genom att spara på naturens resurser och återvinna så mycket vatten, energi och material som möjligt. Vi återvinner vatten genom att släppa vårt använda processvatten till ett eget dammsystem, som renas naturligt följt av ett nybyggt vattenverk som ska försörja alla processer i Emmabodafabriken. Detta kommer minska vattenanvändningen med 50% (20 000 m3) per år. I filmen går vi igenom de reningssteg vi använder oss av i vattenverket. För att återvinna värme har vi ett eget borrhålslager som vi byggt 150 m ner i berget precis utanför fabriksanläggningen. Borrhålslagret gör det möjligt att kyla och skapa stabilitet i processerna samtidigt som vi kan ta tillvara på överskottsvärmen och värma lokaler med den. Vi tar också upp hur vi arbetar med att återvinna material i våra produkter för att minska resursförbrukningen.

trelleborg-1

Hur är det att jobba med vattenteknik och hållbarhet?

Lyssna på podden Work at X som intervjuar Jonas Romfelt, Director Product Development på Xylem om hur det är att arbeta med att förse människor med rent vatten genom högteknologiska lösningar.

Lyssna på podden Work at Xylem

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Rena vatten

Idag saknar omkring 1,2 miljarder människor rent dricksvatten och stora områden lider av permanent vattenbrist. När man renar vatten är det viktigt att vattnet rensas från smuts och partiklar som kontaminerar vattnet. Ett steg som används inom vattenrening är filtrering. Undersök om du kan konstruera egna filter och mäta deras effektivitet genom att analysera hur stor del av det kontaminerade vattnet som filtreras till rent vatten.

Projektidé teknik

Biologi projektidé
Teknik projektidé

Avsalta vatten

Endast 3 % av vattnet på jorden består av sötvatten, varav 2 % är bundet i glaciärer. Idag saknar omkring 1,2 miljarder människor rent dricksvatten och stora områden lider av permanent vattenbrist. Undersök möjligheten till att omvandla saltvatten till sötvatten på ett energismart sätt hemma eller i länder som har brist på sötvatten, genom t ex destillering eller omvänd osmos.

Projektidé teknik

Skapa ett vattenreningskretslopp

Bara i Europa förbrukar vi miljarder kubikmeter vatten varje år. Med en ökad befolkningstillväxt, urbanisering, föroreningar och klimatförändringarnas effekter kan vattentillgången i framtiden komma att förändras. För att spara på vatten kan man skapa vattenreningskretslopp där vattnet som används kan återinföras igen efter användning. 

 

Projektidé teknik

Teknik projektidé
Xylem 1
Xylem 2
Xylem 3
Xylem 4
Xylem 5