En föreläsning av Södertälje Science Park & KTH Södertälje

Fabriker fylls med allt mer teknik och tekniken blir allt mer uppkopplad. Vi ser självkörande transporter, automatiska lager och robotar som hanterar varor. Allt kopplas till digitala modeller som automatiskt uppdateras och ger råd om hur fabrikerna ska köras. Detta arbetar KTH med i Södertälje för att skapa framtidens hållbara produktion.

Materialet är framtaget av

Södertälje Science Park-white

Mål

Kunna beskriva och exemplifiera hur framtidens uppkopplade fabriker kan fungera.

Kunna resonera kring potentiella möjligheter och problem kopplade till produktionens påverkan på t ex hållbarhet, klimat och arbetsmiljö.

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg/Metod

Titta på videon - diskussion - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Teknik 1: Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik

Teknik - specialisering: Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el och förbränningsteknik eller samhällsbyggande. Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering

Konstruktion 1: Introduktion i produktionstekniska förutsättningar, kvalitet och lönsamhet enligt modern produktionsfilosofi. Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, lönsamhet, tillverkning och återvinning.

Produktionskunskap 1: Val av material, metod och teknik för såväl produktion som driftsäkerhet och underhåll för ett fungerande produktionsflöde och hållbar utveckling.

Produktionskunskap 2: Betydelsen av val av material, metod och teknik för såväl produktion som driftsäkerhet och förebyggande och avhjälpande underhåll för ett fungerande produktionsflöde, god produktionsekonomi och hållbar utveckling. Effektivisering av produktionen, till exempel lean. Logistik inom industriteknisk produktion för en fungerande funktionalitet inom tillverkningen och företaget med hållbar utveckling.

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet

Läs mer
Läs mindre

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Titta på filmen. Dela in i mindre grupper för att diskutera filmen och frågorna.

  1. På vilka sätt kan industriell produktion bli mer hållbar, och hur påverkar det klimatet och arbetsmiljön i fabrikerna?
  2. Beskriv hur en uppkopplad industri kan fungera, ge exempel och använd relevanta begrepp som nämns i filmen.
  3. Fundera över om det finns begränsningar inom hur hållbar industriell produktion kan bli. Kan vi fortsätta utveckla välståndet och samtidigt minska klimatpåverkan? Håller du med föreläsaren?

Avsluta genom att samlas i helgrupp och låta varje grupp sammanfatta vad de diskuterat. 

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

TESTA 3D-PRINTADE FORMER OCH STRUKTURER

Kolla om din skola har en 3D-printer, eller om du kan låna en någonstans i din närhet. 3D-printa olika former och med olika strukturer. Undersök hur de olika modellerna påverkas av mekaniska påfrestningar samt vilken struktur och material som är att föredra i olika verkliga byggsituationer. 

Projektidé teknik

Teknik projektidé