Film med Mats Rönnelid, professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna. Idag bor drygt 3 miljarder människor i städer, men FN räknar med att denna siffra kommer att öka till över 6 miljarder de närmaste 30 åren. Samtidigt står världen inför stora utmaningar med att minska beroendet av fossila bränslen för att lindra, och förhoppningsvis förhindra, allt för stora klimatförändringar. Om framtidens städer ska vara hållbara måste de förändras jämfört med hur de fungerar idag. 

 

I samarbete med

hd_vertikal_vit

Mål

Kunna beskriva hur städer relaterar till hållbarhet, klimatförändringar och energi.

Kunna beskriva, exemplifiera och resonera kring vad som kännetecknar hållbara städer. 

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg/Metod

Titta på videon - diskussion - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Biologi 1: Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.

Teknik 1: Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik

Teknik - specialisering: Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el och förbränningsteknik eller samhällsbyggande. Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering

Gymnasiearbetet: Projektidéer för gymnasiearbetet

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen (30 min) och hitta svar på följande frågor:

  1. Städer är varmare än omgivande land. Varför? Hur kan man bygga och utforma städer för att göra dem svalare?
  2. På vilket sätt är energi viktigt i förhållande till hållbarhet?
  3. Hur tänker du dig att en hållbar stad ser ut? Vilka komponenter är viktiga för att en stad ska vara hållbar?
  4. Berätta om någon av de smarta lösningar för mer hållbara städer - eller vanliga feltänk - som nämndes i filmen. 

Avsluta genom att samlas åter i helgrupp och sammanfatta vad som diskuterats i grupperna. 

FÖRSLAG PÅ GYMNASIEARBETE

Bygg ett energismart hus

Hus byggs överallt i världen. De måste vara bra isolerade då det både sparar pengar, och främst av allt sparar på miljön! Energi är något som är både dyrt och svårt att tillverka och om alla hus släpper ut stora mängder energi måste vi producera mer energi än vad som skulle behövas om alla hade bra hus.
Hur kan man bygga ett hus energismartare med olika typer av material?

Projektidé fysik och teknik

Fysik projektidé
Biologi projektidé

Vertikal odling

Med vertikal odling kan man producera mer mat på mindre yta, även inomhus i städerna. Dessutom kan det spara vatten, och energi beroende på vilken lokal som används. Odla en lättodlad och snabbväxande grönsak, t ex en bladgrönsak, genom att ställa upp den vertikalt mot väggen eller fönstret. Jämför resultaten med om du odlar i växthus eller ute i vanlig trädgårdsjord.

Projektidé biologi