Internet of Senses Touch 6G hologram

Ta del av ny, aktuell forskning inom teknik/IT och dess påverkan på individ och samhälle. Forskningen exemplifieras genom “sinnenas internet”, dess potentiella möjligheter och problem kopplat till hållbarhet och säkerhet.

 

Materialet är framtaget av

ERI_vertical_RGB

Mål

Översiktligt kunna beskriva och exemplifiera vad sinnenas internet är genom att använda begrepp som AI, AR, VR, avmaterialisering, post-privacy, merged reality, avatar.

Kunna resonera kring potentiella möjligheter och problem kopplade till teknikens påverkan på framför allt hållbarhet och säkerhet, t ex utifrån transporter, produktion och tillverkning, livsmedel och hälsa.

Tidsåtgång

1 förberedande läxa + 1 lektion

[alternativt 2 lektioner]

Upplägg/Metod

Input - övning - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Samhällskunskap 1a2 och 1b: Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.

Teknik 1: Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.

Teknik - specialisering: Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el och förbränningsteknik eller samhällsbyggande. Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering.

Engelska 5: Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.

Engelska 6: Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.

Samarbete mellan engelska och teknik

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Material

Materialet hittar du på elevsidan och längre ner på den här sidan.

Materialet består av:

  • Två filmklipp, ca 2 min, samt en kort introducerande text som förklarar vad sinnenas internet är (på engelska).
  • Pdf med inläsningsmaterial (16 sid, engelska) som beskriver teknikens möjligheter utifrån vad konsumenter tror sig kunna använda tekniken till i framtiden - t ex resa utomlands digitalt och uppleva med alla sinnen hur du går på en strand, shoppa en tröja du kan känna på, gå på en restaurang du kan se med mat du kan smaka på eller uppleva en fotbollsmatch som om det var på plats.
  • Podd, ca 50 min, (svenska) med forskningsagendaansvarig på Ericsson Consumer & IndustryLab Michael Björn som tar upp fördelar, nackdelar, möjligheter och risker med tekniken. Nedan finns angivet vid vilka tidpunkter Michael pratar om vilka frågor och en sammanfattning av några av de viktigaste poängerna. (Tidslinje finns även på poddens startsida).

Genomförande

Dela in eleverna i grupper om 4. Varje grupp tilldelas något av områdena resor & transporter, livsmedel & produktion, shopping & underhållning, vård & hälsa.
(Området vård & hälsa kan strykas. Detta område är intressant att reflektera kring men nämns mindre än de andra som exempel i materialet, och då främst kopplat till hälsosammare livsmedel (att få nyttiga livsmedel att smaka godis). Dock kan eleverna säkert använda sin fantasi och applicera kunskaperna på detta område.)

Dela ut förberedande läxa: i varje grupp ska två av eleverna läsa pdf:en på engelska (lästid ca 30 min) och två elever lyssna på podden (50 min på svenska). Alla elever ser de två korta introducerande filmerna (2 minuter).

På lektionen sitter eleverna i sina grupper och svarar på frågorna i elevinstruktionen tillsammans. Du som lärare eller eleverna kan också välja några av frågorna.

Det nämns generellt mer om vinster än hot mot klimat och hållbarhet i materialet. Möjliga hot skulle kunna vara: utsläpp som tekniken medför, klyftor mellan rika och fattiga människor och länder vid ojämn tillgång till tekniken, sårbarhet om klimatkatastrofer får tekniken att fallera, hur påverkar digitaliseringen vår förståelse för naturens förutsättningar? Här är övningen främst att träna kritiskt tänkande.

Eleverna presenterar därefter sina svar i tvärgrupper.

Alternativ för genomförande i engelskakurser: alla elever läser pdf:en i läxa och svarar på frågorna på lektionen på engelska.

Läs mer
Läs mindre

LEKTIONSMATERIAL

Internet of senses

The concept “Internet of senses” involves technology interacting with our senses of sight, sound, taste, smell and touch, enabled by AI, VR/AR, 5G and automation. For service providers and ecosystem actors, this will result in new opportunities for innovation, value creation, and growth. According to Ericsson´s “ConsumerLab Hot Consumer Trends” report, early technology adopter consumers expect the “Internet of senses” to become a reality by 2030. So what will all new sensory dimensions to social communication, media, gaming, shopping and learning mean for mobile communication networks? Watch our videos about “Internet of senses” to get a glimpse of how a sensory-complete internet will transform the daily lives of 5G users.

Listen to our podcast with Michael Björn, on the Internet of senses.

Sammanfattning av innehåll i podden

[01:40] – Michael berättar om sin roll på Ericsson och vad hans forskningsenhet gör

[02:55] – Hur kan 5G låsa upp en ny värld av digitala möjligheter? Vad är sinnenas internet?

[06:30] – Hur kommer det fysiska mötet påverkas av sinnenas internet?

[08:45] – 2030 kommer vi att kunna uppleva internet med alla våra sinnen. Michael berättar mer om vilka sinnen som vi kommer kunna uppleva över internet.

[10:20] – Framtidens framtidsparadigm: Vi använder vår tankekraft för att t ex byta geografisk plats, välja musik osv.

[13:35] – Lukt och smak via internet. Hur kommer vi shoppa i framtiden när du kan smaka på en tomat eller lukta på en krydda över nätet?

[19:45] – Hur rimligt är det att denna teknik kommer fungera inom snarframtid? Michael tror att det finns tillgängliga tjänster inom tio år men frågan är hur många som kommer använda dem, om man kan få en nätverkseffekt, hur dyra de blir osv.

[21:30] – Vilka risker kan uppstå i takt med den digitala utvecklingen? När mer och mer verksamhet flyttar in på internet kan det ge nya förutsättningar för brottslighet. Våra enheter kommer behöva känna till och rekonstruera hur vår fysiska miljö ser ut (sk spatial mapping) vilket kan gå att manipulera. Vad händer t ex om en bil plötsligt tror att det finns en bergsvägg mitt på motorvägen? Vad händer om våra avatarer inte går att skilja från en människa? Vem kan få tillgång till dina konton? Vem kontrollerar data när t o m dina sinnesupplevelser och tankar kan spelas in (privacy, post-privacy)? När någon kan imitera din familjemedlems röst så att den inte går att skilja från originalet?

[28:45] – Hur kan sinnenas internet bidra till ökad hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp genom avmaterialisering?

[31:50] – Mer om risker. Framtiden för fake news, påhittade avatarer och falska sinnesintryck. Hur kommer riskerna behöva hanteras med hjälp av faktakollar, olika verifieringar, no bot-garantier mm?

[35:10] – När kan man förvänta sig en total sammansmält verklighet? Det sker stegvis och Michael tror att spel- och filmvärlden kommer vara först ut.

[37:30] – Michaels egna tankar om sammanställt verklighet. Digitala föremål och sinnesintryck blir en del av den fysiska världen men den fysiska verkligheten blir också mer “digital” - du kommer t ex kunna se genom väggar.

[41:10] – Ökad datatrafik ger inte automatiskt ökade utsläpp. Däremot kan stora resurser sparas genom avmaterialisering. Vad händer när du kan äta en hållbart producerad grönsak men få den att smaka kött? Vad händer när du kan äta hälsosamt men få den att smaka godis?

[43:30] – Fem snabba, personliga frågor till Michael

[45:45] – Michaels råd till studenter och framtida yrkesverksamma. Vilka kompetenser behövs inom den här utvecklingen? Alla är inte IT-tekniker!

[50:45] - Så här gör du om du vill veta mer om Michael Björn och Ericssons tankar kring den digitala utvecklingen

Läs mer
Läs mindre

EXTRAMATERIAL

För dig som vill veta mer.

Research and innovations from Ericsson have made possible many of the everyday activities you take for granted when using your smartphone. In out booth, we want to give you glimpses of what we think is coming next and share some of the research we do to make it happen. Welcome to join us in exploring future.

Screenshot-2022-03-13-at-11.31.11

Anyverse Pool, The restaurant and Print-a-Wish

Watch Michael Björn talk about an internet of senses in TV4 Nyhetsmorgon.

Read more about:

The Anyverse Pool

The Restaurant

The Print-a-Wish Multifactory

Här kan du läsa mer

Internet of Senses

10 Hot Consumer Trends

Keeping Consumers Connected

The Everyspace Plaza

Climate and carbon footprint

The world needs to halve overall carbon emissions every decade. Every industry must work on its own footprint. To take the best action, we need fact-based estimates about the carbon emission of different activities.

Have you seen headlines like these?

  • Smartphones consume as much energy as fridges
  • Despacito has the same footprint as 100 000 taxis
  • Watching a film online consumes as much energy as 60 cups of tea

Ericsson has spent more than 20 years researching the carbon emissions of digital.  We can debunk such myths, and show why going digital is often a better climate option.

Listen to our podcast A guide to your digital carbon footprint.

Här kan du läsa mer

A quick guide to your digital footprint

Background report to 'A quick guide to your digital footprint'

What drives innovation?

A message from the Head of Ericsson Research

Internet of Senses Touch 6G hologram
Screenshot-2021-01-24-at-11.36.07
Digital representation of environment AR VR_web
Internet of Senses mind 6G hologram