UF_SIYSS_2048px-5141

Genom denna övning ges elever en möjlighet att inspireras till forskning och vetenskap samtidigt som de får öva på läsförståelse och uppbyggdnad av vetenskapliga abstracts. De abstracts som används kommer från deltagarna i Stockholm International Youth Science Seminar.

Mål

Förstå och kunna återberätta abstract.

Beskriva uppbyggnaden och byggstenar i ett abstract.

Tidsåtgång

Del 1 Beskriva innehållet: ca 60 min (alternativt som hemuppgift följt av 30 min diskussion)

Del 2 Analysera innehåll och struktur: ca 90 min (alternativt som hemuppgift följt ab 60 min diskussion)

Upplägg/Metod

Let your students read, explain and analyse scientific abstracts.

Kurser, koppling centralt innehåll

Engelska 6

Kommunikationens innehåll

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.

Reception

 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel föredrag, debatter, formella brev och populärvetenskapliga texter.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.

Engelska 7

Kommunikationens innehåll

 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av viss vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning och valt fördjupningsområde samt till samhälls- och arbetsliv.

Reception

 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier.
 • Strategier för att överblicka och strukturera innehåll från större textmängder eller längre sekvenser av talat språk, till exempel genom att sortera, visualisera, sammanfatta och identifiera det bärande innehållet.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar utifrån olika perspektiv, argumenterar, utreder, ansöker och förhandlar.
Läs mer
Läs mindre

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Material

Materialet hittar du på elevsidan och längre ner på den här sidan.

 • Abstracts sorted by subject so your students can choose one of their interest. 
 • A pdf with questions for the analysis of the abstracts

Genomförande

Part 1 
Divide the class into five groups of equal size. Assign each group five different abstracts, which the group members should read through and discuss (approx. 30 min.). Next, rearrange the groups so that they are now composed of students who read different abstracts. The students in each group should now briefly present (in English/Swedish) the abstracts they read to the rest of their group members (approx. 30 min.).

Part 2

Students should each be assigned an abstract to analyse using the following questions (approx. 30 min.):

 • How long is the abstract (no. words)?
 • How is the text divided?
 • Which aspects of the project are described?
 • How is the text written? (formal conventions, first-person/other point of view, grammatical tense, etc.)
 • What is good about the text?
 • How could the text be improved?

Next, allow the students to discuss in groups of around five people what conclusions they have arrived at concerning the structure and content of the abstracts they read. Based on these conclusions, the groups should then discuss what they consider to be useful/less-useful approaches to writing abstract texts (approx. 30 min.). Following these discussions, you can pose open-ended questions to the whole class about what conclusions the groups arrived at, so that each group can learn from the others (approx. 30 min.). Note that the different parts of this exercise can be divided across more than one lesson to suit the class’s schedule, or be given as homework assignments.

Läs mer
Läs mindre

Download

 

 

Questions for part two

Download the questions for the analysis

for sharing with your students.

ABSTRACTS

Biology/Biotechnology

Deep Learning-based Stereotactic Cranial Surgery Planning

Joint replacements

Nutritious crops on mars

Nanoscale resolution imaging

Chemistry

Foam – the chemical phenomenon foam

Revolutionising biomonitoring studies with ‘microsampling’

Optimization of the synthesis of the fluorescent dye “nile red”

Computer Science

FollowMe: AI to revolutionize cortical visual impairment therapy

Federated Learning

OSINTer

Neuron-Specific Dropout

Environmental Studies

Feasibility of Using Galleria Mellonella Larvae as a Means to Address Plastic Pollution

Environmental magnetism approach to differentiate air pollution particulate sources

Mathematics

Model space reduction of deterministic systems with nonlinear time evolution

On harmony in number theory a journey from primes to means and logs

Stochastic optimization of energy prosumption systems

Medicine/Biomedicine

Communicating neurobiology behind emotional reactions to children

Compatibility of DeAlta mobile app with Mexico’s healthcare system

Effects of essential oils of lavender and rosemary

Novel method to study gene regulation in brain cancer

Physics

The physics of a bead rolling on a rotating hoop – a problem in nonlinear dynamics

Water Music – Tuning Bottles Easily!

Microresonators for mid-infrared upconversion in plasmonic nanogaps