computer-1185626_1920

Via den kostnadsfria läroplattformen SkillsBuild får högstadie- och gymnasieskolor tillgång till 5 st digitala lektioner som ger eleverna en gedigen utbildning i IT-säkerhet. 

Mål

Att stärka ungas kunskaper inom IT-säkerhet och hur man skapar säkra vanor online, samt väcka nyfikenhet för IT och teknik och bredda bilden av teknik.

Upplägg/Metod

Lektionerna låter eleverna lära sig genom informationstexter, filmer, grupparbeten, quiz, diskussioner och skrivuppgifter. Samtliga lektioner är skapade på ett sätt att eleverna själva kan gå igenom materialet och övningarna. Det finns delar som passar särskilt bra för grupparbeten, andra kommer leda till givande diskussioner i klassrummet och några genomförs bäst som hemläxa.

Tillgång till materialet

För att komma åt materialet behöver du och dina elever skapa konton på SkillsBuild. Sök efter Cybersecurity Academy för komma till materialet.

SkillsBuild

Skulle du stötta på problem eller undra något, hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med att skapa ett konto och registrera skolan i SkillsBuild.

Support

Tidsåtgång

5 lektioner

Lektionerna bygger på varandra men kan även användas fristående och i valfri ordning. Du som lärare bestämmer själv hur mycket tid ni vill lägga på arbetet. 

Koppling till Lgr22

Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans befintliga undervisning. Alla verktyg vi erbjuder är anpassade efter skolans behov och är Lgr22-kompatibla.

Vem står bakom materialet?

Materialet har tagits fram av Unga Forskare inom ramen för vår verksamhet Cybersecurity Academy. Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

LÄRARHANDLEDNING

 

Läs mer om lektionernas upplägg i lärarhandledningen

Lektionerna ger eleverna en gedigen utbildning i IT-säkerhet och källkritik. Lektionerna i denna lärarhandledning bygger på varandra men kan även användas fristående och i valfri ordning. 

Ämnena som behandlas är säkerhet på nätet, digitala fotspår, att skydda sina uppgifter, hackare och etik, samt källkritik. Ämnena tas upp både från ett individ- såväl som ett samhällsperspektiv och låter eleverna diskutera, resonera och lära av varandra. 

Ladda ned handledningen här

LEKTIONERNA

Lektion 1

Lektion 1 - Säkerhet på nätet

Den första lektionen är en uppstartslektion. Eleverna kommer att lära sig varför internet i grunden är osäkert och varför cybersäkerhet alltid kommer vara en utmaning för användarna. De får också – på ett lekfullt sätt – testa sina kunskaper om säkerhet på nätet.

Lektion 2

Lektion 2 - Digitala fotspår

Lektionen handlar om spår vi lämnar på nätet. Vi förklarar vad cookies är och hur de bidrar till att bli spårat samt varför stora techbolag samlar in data om användarna. Cambridge Analytica-skandalen används som exempel för systematiskt missbruk av data i syfte att påverka politiska åsikter.

Lektion 3

Lektion 3 - Att skydda sina uppgifter

Här ligger fokuset på att förmedla eleverna praktiska tips och verktyg för att de ska kunna skydda sin data online. De kommer lära sig hur de kan skapa säkra lösenord, hur nätfiske går till och hur de kan avslöja bedrägeriförsök.

Lektion 4

Lektion 4 - Hackare och etik

Lektion 4 förklarar vad hackning är och vilka typer av hackare man brukar skilja på. Eleverna kommer lära mer om lagstiftning och etik på nätet. USA:s övervakningsprogram och NSA-skandalen tjänar som exempel för oetiskt agerande i stor stil. Ett bonusmaterial finns för alla som vill fördjupa sig i tekniska detaljer kring olika former av hackerattacker.

Lektion 5

Lektion 5 - Att vara källkritisk

I den här lektionen står källkritik i fokus. Eleverna får reflektera över information och budskapet bakom och kommer lära känna olika påverkansmetoder i propagandamaterial. Lektionen innehåller också praktiska tips och en checklista för att granska information. Ett bonusmaterial handlar om fejkade bilder och filmer som tas fram med hjälp av artificiell intelligens.

ANNAT MATERIAL

Vad erbjuder vi mer?