Cybersecurity (c) Gustav Gräll 00 – kopia

Kostnadsfria föreläsningar med en IT-expert.

Våra föreläsare är IT-experter som dagligen jobbar med IT- och säkerhetsfrågor. Under föreläsningen får eleverna med sig en större medvetenhet om digitala spår, risker online och hur de kan skydda sina uppgifter på nätet. Eleverna får också möjlighet att diskutera IT-säkerhet ur ett samhällsperspektiv - vilka konsekvenser följer om samhällets institutioner blir hackade?

 

Mål

Att stärka ungas kunskaper inom IT-säkerhet och hur man skapar säkra vanor online, samt väcka nyfikenhet för IT och bredda bilden av teknik.

Upplägg/Metod

Föreläsningen kan bokas av mellanstadiet upp till gymnasiet och är helt kostnadsfri för skolor.

För er som vill fördjupa arbetet med IT-säkerhet i klassrummet passar föreläsningen väl i kombination med vårt undervisningsmaterial.  Undervisningsmaterialet lyfter IT-säkerhet mer från ett samhällsperspektiv och kompletterar därför den mer tekniska föreläsningen väl.

IT-experten kommer antingen till er skola eller håller föreläsningen digitalt. Vi erbjuder också föreläsningar på engelska.

 

Tidsåtgång

Föreläsningen tar ca en timme. 

Läroplanen

Föreläsningar finns för mellanstadiet upp till gymnasiet. Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans befintliga undervisning. 

Vem står bakom materialet?

Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

 

FÖRELÄSNINGAR

191120_Ar_du_saker_2048px-2245

Föreläsningen tar upp frågor som:

Vad är ett bra lösenord?

Vilka digitala spår lämnar vi efter oss?

Vad kan andra göra med min information?

Hur gör hackare? 

Vilka digitala hot finns mot samhället?

 

 

ANNAT MATERIAL

Vad erbjuder vi mer?

Föreläsningen passar väl i kombination med vårt andra material: