Nätklok

Låt dina elever testa och öva sina kunskaper om säkerhet på nätet med hjälp av det lekfulla och interaktiva quizet Nätklok.

Materialet är framtaget av 

SSF

Mål

Att eleverna börjar reflektera över hur internet är osäkert i grunden, sina egna vanor online och vikten av ett säkerhetstänk online. 

Upplägg/Metod

Lektionen består av en introducerande text med tillhörande diskussionsfrågor, och ett quiz som görs både indiviuduellt och gemensamt i klassen. Varje elev deltar via en egen digital enhet och du som lärare styr genomförandet. Ni kan då se en sammanfattning av klassens gemensamma kunskaper och i helgrupp diskutera olika frågor kring säkerhet online. 

Tillgång till materialet

Under lektionen behöver du ha en dator som är uppkopplad till en projektor, så att alla elever kan se samma skärm.

Eleverna behöver ha tillgång till digitala enheter. Eleverna kan delta individuellt eller i par. 

Materialet i sin helhet ligger på plattformen SkillsBuild. Du och dina elever behöver därför skapa konton på plattformen. 

Tidsåtgång

Ca 60 minuter.

Koppling till Lgr22

Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans befintliga undervisning. Alla verktyg och allt material som Cybersecurity Academy erbjuder är anpassade efter skolans behov och är Lgr22-kompatibla.

Vem står bakom materialet?

Nätklok är ett quiz om cybersäkerhet som är framtaget för att skapa ett interaktivt och roligt sätt för elever från mellanstadiet upp till gymnasiet att skapa säkrare vanor online. Nätklok är framtaget av Stöldskyddsföreningen tillsammans med Digital Ungdom. Cybersecurity Academy har varit delakiga i arbetet bakom Nätklok och har tagit fram denna lärarhandledning som ett komplement till quizet.

Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

Cybersecurity Academy

LÄRARHANDLEDNING

Förberedelse

Innan lektionen är det bra om du som lärare bekantar dig lite med quizet. Titta gärna på videon nedan som introducerar hur du kan använda quizet.

Följ instruktionerna i videon och prova gärna att spela igenom quizet på egen hand en gång. Du kan till exempel ha quizet på datorn och delta via din mobiltelefon. Tips! Om ni är flera kollegor som vill arbeta med Nätklok är det en bra idé att gå igenom quizet tillsammans.

SkillsBuild

För att komma åt materialet behöver du och dina elever skapa konton på SkillsBuild. Sök efter Cybersecurity Academy för komma till materialet.

Skulle du stötta på problem eller undra något, hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med att skapa ett konto och registrera skolan i SkillsBuild.

Support

Material

I undervisningsmaterialet ingår:

  • Texter och diskussionsfrågor på plattformen SkillsBuild
  • Nätklok quiz

Tips!

Denna lektion är en del av en lektionsserie. Den fungerar bra som självständig lektion, eller som en introduktion till ett djupare arbete om cybersäkerhet. På SkillsBuild har du tillgång till de följande 4 lektionerna som går in på lösenord, bedrägerier, hackare & etik samt källkritik. 

Denna lektion fungerar också bra som en introduktion inför en föreläsning med en IT-expert. Läs mer om att boka en föreläsning till ditt klassrum. 

Läs mer här:

Föreläsning med IT-expertDigital lektionsserie 

Genomförande

Introduktion
Eleverna loggar in på Skillsbuild och läser en kort introtext som ger översikt över lektionen och instruktioner.

Internet – möjligheter och utmaningar
Eleverna ombeds sitta i par eller mindre grupper, De läser igenom informationstexten om vårt digitala liv i olika delar individuellt men pausar för att diskutera med varandra de olika frågorna som avbryter texten. Till sist tittar de på en animerad film (2:58 min) som förklarar varför Internet i grunden är osäkert. I anslutning till filmen diskuterar eleverna kring säkerhet på nätet.

− Filmen är på engelska. Engelska undertexter kan aktiveras, transkribering och översättning till svenska finns i en separat fil under filmen.

Nätklok 

Starta Nätklok genom att följa länken via Skillsbuild och klicka på Meny i högra hörnet, välj För lärare och Starta ett quiz. Välj sedan att starta Lektion 1: Introduktion till internet.

Eleverna kan antingen koppla upp sig till quizet genom att gå in på en websida och skriva in en kod, eller genom att skanna en QR-kod på skärmen. När alla elever är uppkopplade, klicka på starta quizet!

Följ nu quizet genom att tillsammans titta på den introducerande vidoen eller läsa texten för att sedan svara på frågorna individuellt/par. När en fråga kommer upp har eleverna en begränsad tid på sig att svara på frågan. Svaret dyker upp på skärmen när alla elever har svarat eller när tiden är slut. Ni kan då se statistik över hur klassen har svarat. Detta är ett bra tillfälle att diskutera elevernas svar, fråga gärna hur de resonerade när de svarade på frågan och hur man kan tänka olika. 

När ni får upp diskussionsfrågor, lyft frågan i helklass och låt eleverna dela med sig av sina tankar.

I slutet av quizet kan ni se klassens resultat. Här kan du se vad just din klass behöver öva mer på. Kanske behöver klassen öva mer på Lösenordssäkerhet – då kan ni genomföra Bonuslektionen om Säkra lösenord.

Sammanfatta lektionen genom att fråga vad eleverna tyckte. Har eleverna lärt sig något nytt? Vill de lära sig mer om cybersäkerhet?

LEKTIONSMATERIAL

Introduktionsvideo

I denna video berättar Charles från Digital Ungdom hur du kommer igång med och använder Nätklok. 

Till SkillsBuild

Gå in på plattformen Skillsbuild för att skapa ett konto och bekanta dig med materialet. 

Till SkillsBuild

nätklok1
nätklok2
nätklok4

ANNAT MATERIAL

Vad erbjuder vi mer?